- Annonse -

Disse fikk støtte fra Kulturminnefondet

2021 var et rekordår for søknader inn til det statlige Kulturminnefondet.

- Annonse -

Aldri før har Kulturminnefondet mottatt så mange søknader på ett år. Ved 1. desember passerte det statlige fondet hele 2000 innsendte søknader. Totalt endte man på 2112 søknader ved årets slutt.

I Trøndelag var økningen på hele 34%.

–Vi er veldig fornøyde med at så mange har søkt om støtte, for det betyr at stadig flere ser verdien av å ta vare på kulturminner, og at de ser at huset de bor i har en verdi i lokalsamfunnet, sier styreleder i Kulturminnefondet Tine Sundtoft.

LES OGSÅ: Olav Tryggvassons gate 17 får støtte fra Kulturminnefondet

For det er mange boliger det søkes om; hele 68 prosent av søknadene faller inn under kategorien «Private bygninger», og av disse er 56 prosent «Beboelseshus».

I tillegg kommer det 118 søknader for næringsbygg, 66 søknader for fartøy og 128 søknader gjaldt rullende kulturminner som biler, busser og togvogner.

–Når vi gir tilsagn til prosjekter, handler det om ombruk og gjenbruk. Og bruk. Kulturminnefondets visjon er «Vern gjennom aktiv bruk», og det er målet for prosjektene vi gir støtte til. Boligen skal bos i, låven kan brukes til kunstgalleri, fabrikken kan brukes til café, fergen kan brukes til kulturscene, veteranbilen kan brukes på veien også videre, forteller Kulturminnefondets direktør Simen Bjørgen

Bærekraftig

–Vi ønsker å vise frem bredden i våre prosjekter, og samtidig vise at de er bærekraftige både innen det økonomiske perspektivet og minst med tanke på miljøet. Våre prosjekter skal lønne seg for samfunnet og naturen, forklarer Sundtoft.

LES OGSÅ: Kulturminnefondet har bevilget 575.000,- til Saxenborg gård

Privatpersoner, frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke om støtte.

Kulturminnefondet behandler søknadene løpende, som betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Du kan også søke om støtte til fag- og håndverksseminarer. Søknader til både prosjekter og kurs/seminarer sendes gjennom Kulturminnefondets elektroniske søknadsportal.

I 2021 har Kulturminnefondet fordelt 135 429 000 kroner.

DISSE PROSJEKTENE I TRONDHEIM FIKK SØTTE:

 • Olav Tryggvassons gate 17, murfasader og vinduer – kr. 889 000 (R. Kjeldsberg)
 • Ilevollen 7, fasade – kr. 718 000 (Sameiet Ilevollen 7)
 • Saxenborg hovedbygning, fasade sørøst – kr. 575 000 (Torgeir Moslet)
 • MF Holger Stjern, rehabilitering – kr. 527 000 (AS Fosenferja)
 • Frostaveien 10, fasade mot bakgård – kr. 400 000 (sameiet Frostaveien)
 • Skansegata 10, tak – kr. 300 000 (Skansegata 10 AS)
 • Fridtjof Nansensvei 20, tak – kr. 300 000 (Michael Martin Belsnes)
 • Stabbur – kr. 250 000 (Arve Lien Haugum)
 • Gamle Åsvei 6, tak, takvinduer og skorstein – kr. 250 000 (Bernt Håkon Rundberget)
 • Innherredsveien 5, skifertak – kr. 247 000 (A Helgesen eiendom AS)
 • Bryns vei 4, skifertak – kr. 230 000 (John Ronny Sødahl Furunes)
 • Festningsgata 3, fasade og blikkenslager kr. 200 000 (Sameiet Festnings gt. 3)
 • Havstein gård, størhuset kr. 170 000 (Harald Wårvik)
 • Margrethes gate 1, skifertak – kr. 170 000 (Ivar Leivestad)
 • Parkgården, Låven 1. etasje – kr. 164 000 (Vår Frue Gate 4 – Parkgården AS)
 • Munkhaugveita 1, tak – kr. 137 000 (Sigmund Hugo Berntsen)
 • Vinduer i Gammellåna – kr. 133 000 (Kristian Nustad)
 • Villa Svingen, skifertak – kr. 120 000 (Tore Meisfjord)
 • Havstein Gård, Nerstu vindusrestaurering – kr. 56 000 (Mark Berthold-Losleben)
 • Wartburg 1903-modell – kr. 50 000 (Trøndelag Veteranvognklubb)
 • Nedre Møllenberg gate 22, uthus – kr. 50 000 (Kaur Rupinder)
 • 1907 Piccolo – kr. 45 000 (Stein Tranvik)
 • Geitbåt firing, lårsegl og rigg – kr. 45 000 (Olaf R Tevasvold)
 • Osloveien 30, vinduer kr. 30 000 (Nils I Løvendahl Leraand)
 • Hans Nissens Gate 6, port kr. 27 000 (Semu Eiendom AS)
 • Nedre Møllenberg gate 46a, uthus – kr. 20 000 (Nedre Møllenberg gate 46 A)
 • Oselver – kr. 18 000 (Franke Jonathan)
 • Rosenborg gate – kr. 5 000 (Korsnes AS)

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: