Bygging av Saupstadbrua – Her vil anleggstrafikken krysse gang- og sykkelvegen

I forbindelse med byggingen av Saupstadbrua skal det etableres en midlertidig anleggsvei i Saupstadringen.

- Annonse -

Arbeidet med den 180 meter lange gang- og sykkelbrua over Bjørndalen går fremover. I november ble deler av fylkesveien gjennom Bjørndalen stengt for å kunne etablere en motfylling lokalt under den nye brua i dalbunnen.

Nå starter også anleggsarbeidet mellom Saupstadringen og jernbanetraseen for Dovrebanen.

I den forbindelse vil det etableres en midlertidig anleggsvei ved Saupstadringen inn mot skotthyllbanen. Dette vil være nødvendig for å få tilkomst til anleggsområde for etablering av landkar mellom skotthyllbanen og jernbanen. Her vil det foregå avgraving/avlasting og skogrydding.

Det vil etableres tilkomst fra Saupstadringen som krysser gang‐ og sykkelsti som vist på skissen under. Kartutsnittet under viser hvor kryssingen er. Nødvendig skilting vil bli satt opp.

Trondheim kommune, Kommunalteknikk har inngått avtale med Kruse Smith Entreprenør AS for bygging av ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Kruse Smith (KSE) som totalentreprenør, skal både prosjektere og bygge bru med tilliggende vegnett.

(Illustrasjon: Trondheim kommune)

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ