22 C
Trondheim
tirsdag, august 16, 2022
- Annonse -

Nå får Heimdal øst sin egen aktivitetspark

Trondheim kommune forteller at Jernbanebyen aktivitetspark vil stå ferdig i løpet av 2022.

Jernbanebyen aktivitetspark er ett av i alt seks nærmiljøanlegg i Trondheim som i 2022 vil motta midler. I årets budsjett er det satt av 600 000 kroner.

Aktivitetsparken vil bli liggende på det 4000 m2 store friområdet mellom Ole Øisangs vei og Olav Gullvågs vei. Området består i dag av en gressbane, en lekeplass og to skotthyllbaner.

Mens skotthyllbanene er planlagt fjernet så vil det i den nye aktivitetsparken fortsatt være mulig å sparke fotball, forteller prosjektleder Marit Solum i Kommunalteknikk i Trondheim kommune.

Fotballbanen vil bestå, men vil bli snudd for å gi plass til andre ting. Om vinteren er tanken å islegge banen slik at man kan stå på skøyter.

-Gressbanen vil bestå, men den vil antageligvis bli snudd slik at fotballbanen passer bedre inn med alt det andre som er planlagt. Om vinteren er tanken at banen skal islegges slik at det går an å gå på skøyter, forklarer Solum.

Dagens lekeplass vil flyttes og oppgraderes med nye apparater. I tillegg vil det setes opp flere trimapparat. På området er det også planlagt 1-2 paviljonger/overbygg med bord og benker.

-Vi håper aktivitetsparken også kan bli et sosialt møtested for folk i nærområdet hvor man for eksempel kan møtes for å grille på varme sommerdager.

Slik ser kommunen for seg at den nye aktivitetsparken på Heimdal øst kan bli seende ut. (Tegning: Agraff arkitektur)

Solum forteller at man håper å kunne starte byggingen før sommeren.

-Dette vil være litt opp til entreprenøren og i hvilken rekkefølge man velger å gjøre ting. Da Jernbanebyen aktivitetspark ble lagt ut på anbud så ble nemlig oppdraget slått sammen med aktivitetsparken på Buran som også skal etableres i år. Tanken er imidlertid at aktivitetsparken på Heimdal skal stå ferdig før vinteren, forklarer Solum.

- Annonse -

LES OGSÅ