Ny Bunnpris-butikk ved Lund snuplass tidligst i 2024

Uenighet rundt etableringen av ny gang- og sykkelveg har ført til store forsinkelser for den planlagte utbyggingen på trekanttomta mellom Tunellvegen og Ringvålvegen. Nå kommer saken på nytt opp til politisk behandling.

- Annonse -

Ny dagligvarebutikk på Lund lar vente på seg. Årsaken er at kommunen mener det må etableres ny gang- og sykkelveg fra Lund snuplass og frem til krysset Ringvålvegen/ Tunellvegen før bebyggelsen kan taes i bruk.

Det er et rekkefølgekrav IK Lykke Eiendom finner urimelig.

-Ja, vi mener det urimelig at kommunen skal kunne pålegge at det opparbeides gang- og sykkelvei på en strekning på sørsiden av Ringvålvegen som ligger langt utenfor det planområdet. Et tiltak som krever at 3-4 private grunneiere må avstå tomtegrunn til formålet, eventuelt ved ekspropriasjon. Videre er det også dokumentert at det finnes andre gang- og sykkelløsninger østover fra eiendommen, forteller eiendomssjef i IK Lykke Eiendom AS, Tor Arne Moe.

Da bystyret i april 2020 vedtok ny detaljregulering for området valgte derfor IK Lykke Eiendom å klage på vedtaket. I august fikk de medhold av Statsforvalteren som med det opphevet kommunens vedtak.

Om den nye gang- og sykkelvegen legges der kommunen ønsker så må boligene til venstre i bildet avstå noe av eiendommen. -Det eksisterer allerede en gangveg på strekningen som må kunne brukes som et utgangspunkt, sier eiendomssjef i I.K. Lykke Eiendom AS Tor Arne Moe (bildet) Gangvegen det er snakk om sees til høyre i bildet.

-Det vi finner pussig er at Byplankontoret har valgt å sende fram saken på nytt med akkurat samme formulering til tross for at Statsforvalteren gav oss medhold i klagen, sier Moe.

I saksfremlegget fra Kommunedirektøren åpnes det allikevel for at rekkefølgekravet kan lempes på. Dette da fylkeskommunen nå er i gang med å detaljregulere en gang- og sykkelveg på nordsiden av Ringvålvegen.

Kommunedirektøren skriver at en mulig løsning kan være å kun regulere fortauet på sørsiden av Ringvålvegen uten rekkefølgekrav. Dette såfremt man mener at fylkeskommunens gang- og sykkeltilbud på nordsiden av Ringvålvegen, sammen med gangforbindelsen via Bissmiet, er godt nok.

Kommunen vil ved en slik løsning allikevel kreve at fylkeskommunens planlagte gang- og sykkelveg skal være ferdig opparbeidet før bygging på trekanttomta kan starte.

I.K. Lykke Eiendom mener man bør kunne finne en tilfredsstillende måte å koble eksisterende gangveg til Lundåsen med gang- og sykkelvegnettet mot Kattem.

-I så fall er vi like langt, da vi ikke har noe kontroll på fremdriften her. Vi ber derfor også om at dette kravet fjernes for å unngå at området på ubestemt tid blir stående som en inngjerdet byggeplass, påpeker Moe.

Saken kommer opp til ny behandling i bygningsrådet den 1. mars. Uansett hva politikerne her måtte lande på så vil det ennå ta noe tid før en eventuell utbygging kan starte.

-Trekanttomta, som for øvrig ble opparbeidet i samarbeid med kommunens Metrobussplan, har nå stått som en innegjerdet byggeplass i snart 3 år. Går det som vi håper så kan byggingen av leiligheter og næringsarealer starte første halvår i 2023. Den nye Bunnpris-butikken vil derfor tidligst kunne stå ferdig om to år, avslutter Moe.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ