Øvre Forset: Utsetter plan om nytt verkstedanlegg ved turområde

Vil heller spille inn et forslag om endret arealbruk når ny KPA skal vedtas.

- Annonse -

Selskapene Trondheim Massegjenvinning AS og Forset Grus AS ønsker å tilrettelegge for et deponi for ordinært avfall ved dagens steinbrudd ved Øvre Forset i Klæbu.

Da forslag til planprogram var ute på høring i fjor sommer var det i tillegg til deponi, også planlagt et nytt verksted- og serviceanlegg utenfor eksisterende reguleringsplan.

I sine merknader kom både Statsforvalteren, fylkeskommunen og Idrettsrådet i Trondheim inn på viktigheten av at friluftsinteressene ble godt kartlagt og tilstrekkelig hensyntatt.

Dette da et eventuelt nytt verkstedanlegg ville ligge bli liggende i et «registrert viktig friluftsområde» som for mange fungerer som et utgangspunkt for turer i Vassfjellet.

I et revidert planforslag som nå er oversendt kommunen, så er punktet om et nytt verkstedanlegg tatt ut. I følge plankonsulent Pro Invenia AS så vil det heller fremmes et forslag om endret arealbruk når innspillsrunden til ny KPA åpnes.

I høringsrunden kom det også inn merknader fra flere berørte naboer som var usikker på hvilke typer masser som skulle lagres. I det nye planforslaget er det nå lagt til et punkt hvor det presiseres hvilke typer masser det er snakk om.

Saken ligger nå hos Byplankontoret.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ