22 C
Trondheim
tirsdag, august 16, 2022
- Annonse -

Øvre Forset: Utsetter plan om nytt verkstedanlegg ved turområde

Vil heller spille inn et forslag om endret arealbruk når ny KPA skal vedtas.

Selskapene Trondheim Massegjenvinning AS og Forset Grus AS ønsker å tilrettelegge for et deponi for ordinært avfall ved dagens steinbrudd ved Øvre Forset i Klæbu.

Da forslag til planprogram var ute på høring i fjor sommer var det i tillegg til deponi, også planlagt et nytt verksted- og serviceanlegg utenfor eksisterende reguleringsplan.

I sine merknader kom både Statsforvalteren, fylkeskommunen og Idrettsrådet i Trondheim inn på viktigheten av at friluftsinteressene ble godt kartlagt og tilstrekkelig hensyntatt.

Dette da et eventuelt nytt verkstedanlegg ville ligge bli liggende i et «registrert viktig friluftsområde» som for mange fungerer som et utgangspunkt for turer i Vassfjellet.

I det opprinnelige planforslaget så man for seg et nytt verkstedanlegg (til venstre i bildet).

I et revidert planforslag som nå er oversendt kommunen, så er punktet om et nytt verkstedanlegg tatt ut. I følge plankonsulent Pro Invenia AS så vil det heller fremmes et forslag om endret arealbruk når innspillsrunden til ny KPA åpnes.

I høringsrunden kom det også inn merknader fra flere berørte naboer som var usikker på hvilke typer masser som skulle lagres. I det nye planforslaget er det nå lagt til et punkt hvor det presiseres hvilke typer masser det er snakk om.

Saken ligger nå hos Byplankontoret.

- Annonse -

LES OGSÅ