- Annonse -

Mener selskapslokale i Fjordgata «utestenger» funksjonshemmede

Norges Handikapforbund vil ha heis ned til kjelleren av Fjordgata 49. -Uforholdsmessig stort inngrep for et såpass lite lokale, mener gårdeier.

- Annonse -

Gullaksen Eiendom AS fikk i januar godkjent søknaden om bruksendring av en 55m2 stor hvelvkjeller i Fjordgata 49.

Selv om lokalene var registrert som lager, så hadde kjelleren i lengre tid blitt benyttet som møte- og selskapslokaler. I søknaden het det at dette var noe gårdeier nå ønsket å «rydde opp i«.

Gårdeier fikk samtidig dispensasjon fra de byggtekniske kravene om heis og handicaptoalett. Kommunen mente det var sannsynliggjort at det ville gi «uforholdsmessig store kostnader» å oppfylle kravene for et så lite lokale.

I søknaden het det at den eneste måten å få bygget et handicaptoalett på, var å ta av hvelvkjellerens areal. Dette ville imidlertid gjøre hvelvkjelleren «såpass mye mindre» at det ikke lenger vil kunne fungere som et møte- selskapslokale.

Videre het det at det ville være omtrent umulig å få etablert en heis ned fra bakkeplan uten å påføre skade på hvelvkjelleren og dens «antikvariske kvaliteter«.

Bygården i Fjordgata 49 ble sammen med bygården i Fjordgata 47, bygd like etter bybrannen i 1841. Bygården er i følge byantikvaren et eksempel på Midtbyens særegne trehusbebyggelse, med konstruksjon og materialspor fra før murtvangen i 1845.

I en uttalelse sier byantikvaren at hvelvkjelleren fremstår i god stand, og at enkelte eldre dører og vinduer er tatt vare på. Byantikvaren mener videre at en bruksendring fra lager til selskapslokaler vil være positivt da kulturminnet vil bli tilgjengelig for flere.

-Utestenges

Norges Handikapforbund har klaget på vedtaket om at gårdeier får fravike kravene om universell utforming av lokalene. Forbundet mener vedtaket må begrunnes i samsvar med krav i forvaltningsloven, og at universell utforming står sentralt i plan- og bygningsloven.

Forbundet mener videre at det kun er foretatt en vurdering av «økonomiske ulemper» for utbygger, og at det ikke er foretatt noen vurdering på hvilke ulemper tiltaket vil gi for funksjonshemmede «som stenges ute fra et nytt møtetilbud i byen«.

I klagen heter det også at lokalene virker «innbydende og særegne» og at det er synd at kommunen mener funksjonshemmede «ikke skal ta del i denne delen av byens historie«.

Forbundet mener vedtaket ikke er begrunnet og at kostnaden for tiltakene satt opp mot diskrimineringsperspektivet ikke er utredet godt nok.

Klagesaken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 13. september.

 

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: