Områdeplan skal styrke Midtbyen som handels- og kultursentrum

Kommunedirektøren anbefaler at ny områdeplan for deler av Trondheim sentrum sendes ut på høring.

- Annonse -

En splitter ny områdeplane for nordøstre kvadrant i Midtbyen (se hovedbilde) er utarbeidet. Neste uke skal bygningsrådets medlemmer ta stilling til hvorvidt planen skal sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Det overordnede målet med områdeplanen er å styrke Trondheim sentrum som regionens handels- og kultursentrum. Dette ved at flere skal kunne bo og jobbe i sentrum, og ved at flere skal ønske å handle og oppholde seg i Midtbyen.

Planområdet er på cirka 430 000 m2 og utgjør den historiske og nåværende bykjernen i
Trondheim.

Et viktig mål med områdeplanen er å styrke Midtbyen som «identitetsbærer for hele byens
befolkning«. Dette gjennom å «bevare og foredle de unike historiske kvalitetene og det eksisterende kulturmiljøet, særlig trehusmiljøet

Videre skal det legges til rette for bedre steder å drive handel, service og kultur. En mer effektiv arealutnyttelse (der dette er hensiktsmessig) skal samtidig gi et tydeligere vern av utvalgte bygninger.

Et annet viktig mål er at «den kulturhistoriske bebyggelsens egenart og områdets særpregede kulturmiljø med gårdsrom, gatestruktur, plasser og parker» sikres og opprettholdes. Ulike tiltak skal fremme vern av kulturminner og kulturmiljø.

Når det gjelder Midtbyens ulike fasader så ble disse gjenstand for en større kartlegging av Kommunedirektøren i 2020. Fasadenes kvalitet ble vurdert etter «Gehls femtrinnsskala» som er utarbeidet av det danske forsknings- og designkonsulentfirmaet Gehl Architects.

De ulike fasadene har blitt delt inn i «aktiv», «vennlig», «midt-i-mellom», «kjedelig» og «ianktiv». Funnene har blitt lagt inn i et eget fasaderegisteringer og kart. Se nederst i saken for eksempler.

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 26. oktober. Sakspapirene, inkludert forslaget til områdeplan, finner du HER.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ