Papirfabrikken skeptisk til nytt senterområde på Ranheim

Sier flere bystyrerepresentanter skal ha uttalt at de ikke fullt ut forstod hva de stemte over under sluttbehandlingen.

- Annonse -

Etter 10 år med planlegging, utredninger og ulike høringer, kunne bystyret den 20. oktober endelig sluttbehandle planene om et nytt senterområde i Peder Myhres veg på Ranheim.

Nå har det planlagte senterområdets nærmeste nabo i sør, Ranheim Paper & Board AS, klaget på vedtaket. I klagen heter det at den vedtatte planen vil ha «vesentlig innvirkning» på bedriftens rammevilkår.

Ranheim Paper & Board AS skriver at det i høringsrunder og i møter med administrasjonen ble lagt frem informasjon som virker å ha blitt utelatt i videre saksbehandling og tilhørende saksdokumenter.

Bedriften frykter derfor at bystyret har måttet gjøre vedtak i saken uten å ha full innsikt i relevante forhold. Det påpekes videre at det under sluttbehandlingen skal ha vært flere representanter som var tydelige på at de ikke fullt ut forsto hva de egentlig stemte over.

Ranheim Paper & Board AS viser også til at administrasjonen i kommunen under saksbehandlingen skal ha bedt om at det ble vurdert et alternativt sidespor til Ranheim Paper & Board over Kruskajordet.

I følge bedriften skal dette ikke ha blitt hensyntatt i den videre saksbehandlingen og heller ikke være inkludert i parallelt arbeid med planer for fremtidig bruk av Kruskajordet.

Ranheim Paper & Board AS skriver at de vil komme tilbake med en mer utfyllende klage innen fristen.

LES OGSÅ:

Sluttbehandler planene om nytt senterområde på Ranheim

3 KOMMENTARER

  1. Dette begynner å bli en parodi. Ranheim er allerede en ødemark av boligblokker og tåler fint enda et slikt prosjekt. Slik Ranheim fremstår i dag, er det en steril, død, og totalt trasig del av byen for kontorer og beboere. De har okkupert hele kysten med den fæle utbyggingen av grillstad marina, og da skal de pokker tåle at det fortsetter å bygges ut i området. De skal ikke få lov til å kuppe denne delen av byen med denne makabre lille boligblokk hagebyen de har skapt der. Slipp folket til så det kan gis litt liv til denne bydelen. Her er det bra å fortsette utbyggingen.

  2. Synes Grilstad Marina har blitt veldig bra, og strandsonen er åpen for ferdsel helt fra Nedre Charlottenlund til Hansbakkfjæra. Skjønner ikke helt hvorfor du er så negativ.

    • Grilstad Marina er veldig bra for de som bor der. Ser du de fæle skurene som er satt opp der fra fjorden så ser det rett og slett ut som en forsøpling av billige legoklosser av tre. Fargeløst, firkantet, smått, og ikke minst er området helt dødt. De grå kontorbyggene som kan ses i bakgrunnen forsterker den melankolske begravelsesfølelsen hele området gir. Hele ranheim er den verste formen for suburbia, da det er helt uten noen hensikt utover bolig, samtidig som boligene er billige og stygge.

      Alle boligområder på urørt mark skylder omgivelsene noe, og da skulle det bare mangle at man ikke får lov å bygge ut et større senter for næring, arbeidsplasser og enda flere beboere der. Man skal vel for pokker ikke ta et attraktivt fjordområde i Trondheim å gjøre det til sitt eget lille nabolag og bakgård. Dette stedet må urbaniseres i mye høyere grad og gjøres tilgjengelig for mange flere, og ikke bare være en gjenstand for folk som vil bo i en drabantby i det fjerne. Det er helt hinsides noe som helst at man er i mot utbygging i et område som allerede er kolonisert gjennom en masseutbygging som allerede har gjort stort ingrep på naturen.

      Man må fullføre området og ikke fortsette den ikke-bærekraftige utviklingen man gjorde på 80- og 90-tallet, da man bygde ut nye boligfelt over alt langt fra hverandre med store avstander, slik at byen fikk økt behov for bilbruk, dårligere grunnlag for kollektivtrafikk, og naturområder som ikke lenger fungerte som naturområder. Grøsser over mer utbygging som skaper disse hengemyrene og ødemarkene mellom bydelene slik det så ut på 80 og 90 tallet. Alt utenfor sentrum bare bolig og skoler, ingen fortau på veiene, buss som gikk en gang i døgnet osv. Sånn kan det ikke fortsette. Ranheim er perfekt for ytterligere utbygging.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ