Ny runde i bygningsrådet for omstridt hytte i Bymarka

Statsforvalteren mener bygningsrådets dispensasjon vil gi uheldige føringer for hele Bymarka og skape presedens for tilsvarende saker.

- Annonse -

Den verneverdige hytta ved Skjelbreia i Bymarka som i 2020 ble ulovlig revet, havner nok en gang på politikernes bord.

Bakgrunnen er en klage fra Statsforvalteren som mener en dispensasjon om å få bygge hytta opp igjen vil kunne skape presedens for tilsvarende saker i Bymarkas kjerneområder.

Dette er saken:

 • I oktober 2019 innvilger Byggesakskontoret en søknad om «mindre innvendige
  endringer» og en «viss oppgradering» av den over 100 år gamle tømmerhytta som på det tidspunktet var registrert med høy antikvarisk verdi (klasse B)
 • I november 2020 mottar imidlertid kommunen en bekymringsmelding om at hytta i sin helhet er revet og at en ny hytte er under oppføring på samme plass.
 • Byggesakskontoret sender påfølgende dag ut et pålegg om umiddelbar stans av alt søknadspliktig arbeid.
Hytteeier sier grunnmuren og tømmerkassene var i mye dårligere stand enn det man først hadde trodd. (fra kommunens sakspapirer)
 • Hytteeier opplyser at hytta var i mye dårligere tilstand enn først antatt, med omfattende sopp- og råteskader som følge av manglende vedlikehold over lang tid
 • Hytteeier forklarer videre at hytta kun var «demontert» og at man hadde til hensikt å benytte tømmerkassene som ikke var råtne på den nye hytta. Det ble også vist til at man hadde hatt dialog med byantikvaren og at den nye hytta ville bli en «eksakt kopi» av den gamle
 • Hytteeier påklaget pålegget om stans i arbeidet, men trakk noe senere klagen
 • I januar 2022 søker tiltakshaver om rammetillatelse for riving av eksisterende hytte,
  uthus og naust, og oppføring av bygg på 168 m² med tilhørende dispensasjon fra arealformålet
Bildet er hentet fra en av bekymringsmeldingene som er sendt kommunen. (fra kommunens sakspapirer)
 • Byggesakskontoret innvilger i mars søknaden om riving, men avslår søknaden om å få bygge opp igjen hytta. Det vises til at en oppgradering av eldre boliger i bymarka vil kunne virker negativt inn på «det allmenne friluftslivet, naturverdier og fuglelivet»
 • Hytteeier påklager vedtaket i april. I september kommer klagesaken opp i bygningsrådet hvor hytteeier får medhold
 • Statsforvalteren klager i oktober på vedtaket i bygningsrådet. I klagen heter det at oppføring av nye moderne fritidsboliger vil kunne legge uheldige føringer for hele Bymarka. Det er denne klagen som nå skal behandles i bygningsrådet

I sitt saksfremlegg kommer Kommunedirektøren med to ulike forslag til vedtak. Et hvor man tar klagen fra Statsforvalteren til følge, og et hvor man avviser klagen.

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 10. januar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ