-3.8 C
Trondheim
torsdag, februar 2, 2023

Slik kan lokalsenteret på Lund bli seende ut

IK Lykke planlegger 40 boliger og stor Bunnpris-butikk.

- Annonse -

Etter mye frem og tilbake forsøker nå IK Lykke Eiendom igjen å få realisert en utbygging av trekanttomta ved Lund snuplass. Innsigelser fra fylkesmann, klager fra berørte naboer og uenighet rundt rekkefølgekrav har gjort at det hele har trukket ut i tid.

Da et flertall i bystyret i mars i fjor vedtok ny detaljregulering for tomta, så var det andre gang planene var opp til sluttbehandling.

Næringsarealene blir å finne i 1. etasje. Det største arealet på 1000m2 er avsatt til ny Bunnpris butikk. (Tegning: PLAN arkitekter)

Etter en forhåndskonferanse i september har nå IK Lykke Eiendom AS sendt inn en ny rammesøknad hvor det planlegges for rundt 3700 m2 boligareal, 2000 m2 forretningsareal og 2900 m2 parkeringskjeller.

I fasaden ut mot bussholdeplassen og Lund Østre vil det være parkeringsplasser på gateplan og et offentlig torg. Næringsarealene vil ligge i 1. etasje.

Bebyggelsen sett fra Ringvålvegen. (Tegning: PLAN arkitekter)

Tiltaket er i det store og hele i tråd med vedtatte reguleringsplan, men det er søkt om dispensasjon når det gjelder antall boenheter. Dette da det i reguleringsplanen åpnes for kun 20-25 boenheter.

Videre er det i reguleringsbestemmelsene nedfelt rekkefølgekrav om dokumentasjon av tilstrekkelig skolekapasitet før bygging kan starte. I rammesøknaden heter det at man her eventuelt vil sende en egen dispensasjonssøknad.

Søknaden ligger nå hos Byggesakskontoret

Over næringsarealene vil det bli et innvendig torg mellom boligene (Tegning: PLAN arkitekter)

LES OGSÅ: 

Ny Bunnpris-butikk ved Lund snuplass tidligst i 2024

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: