-3.8 C
Trondheim
torsdag, februar 2, 2023

Utbygging vil knytte Brundalen og Charlottenlund tettere sammen

Trondheim kommune planlegger for nytt helse- og velferdssenter, barnehage, kirke og et stort antall boliger i området ved Charlottenlund vgs.

- Annonse -

Bygningsrådet vedtok denne uken forslaget til detaljregulering av Yrkesskolevegen 18. Planen skal nå innom areal- og samferdselskomiteen før den sluttbehandles i bystyret.

I planforslaget, som er utarbeidet av Asplan Viak på vegne av Trondheim kommune, legges det til rette for bygging av nytt helse- og velferdssenter på 7200 m², ny kirke med plass til 500 personer og en barnehage med seks avdelinger.

Videre planlegges det for opptil 131 boliger med en gjennomsnittsstørrelse på 70m2. Boligdelen er imidlertid tenkt solgt til private utbyggere, noe som vil gi kommunen inntekter.

Den planlagte utbyggingen med bebyggelsen på Charlottenlund i bakgrunnen (Illustrasjon: Asplan Viak)

Det er planlagt fem felt med boligbebyggelse hvorav tre felt med blokkbebyggelse og to felt med rekkehus. Boligene vil få en skjermet beliggenhet med et sentralt gatetun som binder området sammen.

Boligbebyggelsen vil være mellom to og fire etasjer, og trappes ned mot kirken og kirkehagen. Helse- og velferdssenteret er på fire etasjer, men trappes ned til tre etasjer mot Stokkbekkdalen i øst.

Planforslaget legger også opp til en ny gang- og sykkelforbindelse gjennom planområdet, med ny bru over Stokkbekkdalen.

Eksisterende situasjon ved Konglevegn til høyre. Ny bru sett fra Konglevegen, med helse- og velferdssenter i bakgrunnen. (Illustrasjon: Asplan Viak)

I kommunes plan for friluftsliv og grønne områder vises Stokkbekkdalen som en grønn korridor som gir forbindelse mellom Rotvollfjæra og Estenstadmarka. Området er i dag mye brukt til tur og rekreasjon.

Etableringen av en ny bru over Stokkbekkdalen vil ha stor påvirkning på dette grønndraget da byggingen vil kreve en del terrengbearbeiding. I planforslaget påpekes det at skråningen i Stokkbekkdalen er «bratt og kan være rasfarlig».

Kommunedirektøren mener det likevel er akseptabelt å etablere brua da den vil være et viktig tiltak for å styrke forbindelsen mellom Brundalen og Charlottenlund.

Saken kommer opp i Areal- og samferdselskomiteen onsdag 18. januar.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: