Nå skal dette kvartalet i Midtbyen oppgraderes

Men det uenighet rundt hvordan bebyggelsen ut mot Olav Tryggvasons gate skal se ut.

- Annonse -

Det er selskapet NRH Trondheim AS (Koteng 25%, E.C. Dahls Eiendom 50% og Seven Invest AS 25%) som nå ønsker å oppgradere bebyggelsen i et større kvartal ved Olav Tryggvasons gate, Munkegata og Thomas Angells gate.

Det aktuelle kvartalet består av adressene Munkegata 31, 33 og 35, Olav Tryggvasons gate 37, 39 og 41 og Nedre Enkeltskillingsveita 4.

I tillegg til en oppgradering av eksisterende bygningsmasse så ønsker man også å tilføre nye arealer på rundt 1 700 m². Dette for å oppnå «mer sammenhengende og fleksible næringslokaler» i kvartalet.

Det er uenighet mellom Kommunedirektøren og forslagsstiller når det gjelder formuttrykket på bebyggelsen ut mot Olav Tryggvasons gate. (Fotomontasje: Pir II AS)

I planforslaget som er utarbeidet av Pir II AS heter det at planen vil legge til rette for «økt aktivitet» og et mer «attraktivt gatemiljø» man mener vil bidra til å styrke Midtbyen.

Antikvarisk bebyggelse

Videre understrekes det at de antikvariske verdiene i kvartalet skal tas vare på, og at den nye bebyggelsen vil «underordne seg den historiske konteksten i Midtbyen».

Hensynet til den antikvariske bebyggelsen har også vært en av hovedutfordringene i arbeidet med planforslaget. Spesielt gjelder dette formuttrykket til den nye bebyggelsen ut mot Olav Tryggvassons gate.

Mens Kommunedirektøren mener at all bebyggelse ut mot Olav Tryggvasons gate skal ha skråtak, så vil forslagsstiller at deler av det gamle bankbygget (Olav Tryggvasons gate 39) skal ha inntrukket flatt tak.

I planforslaget legges det opp til at Olav Tryggvasons gate 41 beholder dagens form, men at bygget får nye takopplett på taket som vil være byggets øverste og fjerde etasje. I Olav Tryggvasons gate 39 og 37 fjernes taket og ny bebyggelse blir utformet med fem etasjer.

Når det gjelder utformingen av bebyggelsen innenfor Munkegata 35 så har dette vært diskutert med både Riksantikvaren, Fylkesantikvaren i Trøndelag fylkeskommune og Byantikvaren.

I planforslaget legges det opp til at fasaden ut mot Munkegata skal bygges opp på nytt, og delvis rehabiliteres. I bakgården oppføres et nytt bygg i 5 etasjer og med glasstak over gårdsrommet.

I sitt saksfremlegg til bygningsrådet så går Kommunedirektøren inn for at planforslaget sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Før sluttbehandling ønsker Kommunedirektøren å ha på plass en bestemmelse som sikrer takvinkelen på bebyggelsen ut mot Olav Tryggvasons gate.

Saken kommer opp i bygningsrådet den 14. februar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ