Har brukt hytte som helårsbolig i 30 år – risikerer tvangsmulkt

Risikerer bot på 1000 kroner dagen om det ikke dokumenteres at det er etablert et godkjent avløpsanlegg.

- Annonse -

En hytteeier på Byneset søkte i 2012 om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig for en hytte i Hangerslettvegen. Byggesakskontoret fant å kunne godkjenne søknaden, men satte som betingelse at det ble etablert et nytt avløpsanlegg for boligen.

I 2018 sender imidlertid en ansatt i Trondheim bydrift en melding til Byggesakskontoret hvor det blir opplyst at det aktuelle avløpsanlegget fremdeles ikke var etablert.

Først to år senere sender Byggesakskontoret et brev til hytteeieren hvor det blir påpekt at det ikke foreligger noen midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltaket. Det bes om en redegjørelse over hva som gjenstår av arbeider og når dette er planlagt fullført.

Avløpsanlegg

Påfølgende måned sender hytteeieren inn en søknad om ferdigattest hvor etableringen av et nytt avløpsanlegg er trukket ut av søknaden. Det blir vist til at Rambøll i 2014 gjennomførte en kontroll av separate avløpsanlegg på Byneset, og at avløpsanlegget ved hytta i Hangerslettvegen ble vurdert som tilfredsstillende.

Det blir også vist til et brev fra Trondheim bydrift hvor det går frem at man vil fortsette å tømme tanken 1.gang i året.

Rambøll konkluderte i 2014 med at det eksisterende avløpsanlegget ved hytta i Hangerslettvegen var i god stand (Skjermdump fra rapporten)

Byggesakskontoret velger å avslå søknaden. I vedtaket påpekes det at dokumentene fra Rambøll og Trondheim bydrift ikke kan sees på som at det foreligger noen godkjent utslippstillatelse for eiendommen.

På nytt går tiden uten at det skjer noe mer i saken.

I mai 2022 sender Byggesakskontoret en ny henvendelse til hytteeieren hvor man på nytt ber om tilbakemelding på hvorvidt det er etablert et avløpsanlegg.

Hytteeieren sender en redegjørelse hvor det heter at man hele tiden har gått ut ifra at man hadde et tilfredsstillende avløpsanlegg og at det kun stod på at Kommunalteknikk hadde tid til å komme på befaring.

Det blir igjen vist til rapporten fra Rambøll hvor det fremgår at den tekniske og miljømessige tilstanden til det eksisterende avløpsanlegget ved hytta var god.

Tvangsmulkt

I svaret fra Byggesakskontoret heter det at man verdsetter at hytteeieren nå tar initiativ for å lovliggjøre eiendommen og at man derfor utsetter fristen slik at man har muligheten til å kontakte Kommunalteknikk.

I slutten av oktober sender hytteeieren en mail til Byggesakskontoret hvor det heter at man føler seg ute av stand til å komme seg videre uten en befaring fra Kommunalteknikk.

Ting skal også ha blitt forsinket som følge av ferieavvikling og at en saksbehandler i kommunen vurderte seg inhabil og derfor måtte overlate saken til en annen.

Igjen skal det gå flere måneder før noe nytt skjer i saken.

Denne uken sendte imidlertid Byggesakskontoret ut et varsel hvor det heter at man nå vurderer å pålegge hytteeieren å ferdigstille et nytt avløpsanlegg. Hytteeieren har fått frist til den 29. mars med å sende en forskriftsmessig søknad om ferdigattest.

Om denne fristen ikke overholdes vil kommunen vurdere en løpende tvangsmulkt på kr. 1000 per dag.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ