Frykter forurensing ved deponi – får ikke bruke betong til drenering

Nå kommer klagesaken opp i bygningsrådet.

- Annonse -

OPPDATERING 21.03.23: Bygningsrådet valgte å sende saken tilbake til Kommunedirektøren da man ønsket mer informasjon i saken. Saken kommer da mest sannsynlig opp i bygningsrådets møte den 18 april.

Selskapet Forset Grus AS har de senere årene drevet et massemottak for rene masser like sør for Tanem i Klæbu. Rene masser defineres i denne sammenheng som jord, stein, sand, grus og leire uten forurensning.

På slutten av 2021 kom det imidlertid inn et anonymt tips til kommunen hvor det ble sagt at det var blitt dumpet armeringsjern, betong, trepaller med spiker og «annet søppel«. Tipset ble ledsaget av flere bilder.

Kommunen mente deponeringen så ut til å være i strid med plan- og bygningsloven og ba Forset Grus om en redegjørelse.

På slutten av 2021 kom det inn et tips til kommunen om det man mente var ulovlig dumping av blant annet betong. (fra kommunens sakspapirer)

I redegjørelsen gikk det frem at betongen, som kom fra godkjent gjenvinningsmottak, var blitt brukt til bygging av en skogsbilvei fra Forset stenbrudd opp til Forsetvollen.

Videre het det at noe av problemet med gjenbruk av betong var det «visuelle synet» og at dette kunne oppleves som «forurensing».

Det ble også påpekt at et økende behov for betongdeponi gjorde at man var avhengig av å finne nye bruksområder for gjenbruksbetongen.

Forset Grus håpte derfor kommunen ville se «miljøgevinsten» i at det ble benyttet «kortreist byggeråstoff av betong» til en oppgradering av skogsbilveien opp til Vassfjellmarka.

Klagesak

I oktober 2022 sender Forset Grus inn en søknad om endring av den eksisterende tillatelsen til massefyllingen. Byggesakskontoret valgte å avslå delen som omhandlet bruk av betong og tegl som drenslag i fyllingen og bærelag i midlertidige anleggsveier.

Forset Grus ønsker å benytte betong i drenstrenger under massefyllingen på Øvre Forset (Fra kommunens sakspapirer)

Rådgivningsselskapet Pro Invenia AS klager i desember 2022 på vedtaket på vegne av Forset Grus.

I klagen vises det til et notat fra Norsk landbruksrådgiving Trøndelag hvor det blir redegjort for effekten av å bruke betong i såkalte drensstrenger under selve fyllingen. Det vises også til at bransjen er oppfordret til å tenke gjenvinning og miljø ved å benytte gjenbruksmasser.

Det er denne klagen som nå kommer opp til politisk behandling i bygningsrådet. I sitt saksfremlegg går Kommunedirektøren inn for at kommunens avslag opprettholdes.

Det vises til at ulempene knyttet til en dispensasjon i første rekke er knyttet til en økt fare for at forurenset avfall deponeres på steder hvor de kan gjøre skade.

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 21. mars.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ