Vil bygge på kvartalet ved Trondheim Torg

Vil legge til rette for flere kontorarbeidsplasser ved å bygge på eksisterende bygningsmasse med en til to etasjer.

- Annonse -

Det er DNB Næringseiendom AS som står bak planene om å bygge på kvartalet ved Trondheim Torg med nye etasjer.

Planforslaget som man nå ønsker å sende ut på høring, omfatter adressene Kongens gate 9 og 11, Munkegata 22 og Tinghusplassen 3 og 15. Totalt legges det opp til ny bebyggelse med et samlet bruksareal på 5 220m²

Vesentlige utfordringer i planen har vært hensynet til verneverdige bygg og kulturmiljøet knyttet til Torvet og tilgrensende bebyggelse.

Påbygget ut mot Torvet og Kongen gate vil trekkes inn 5-6 meter. Mot Munkegata cirka 9 meter (Illustrasjon: Snøhetta)

Selv om påbygget ut mot Torvet og Kongens gate trekkes 5-6 meter tilbake fra gesims så vil det allikevel gi noe ekstra skyggevirkning på Torvet og uteserveringen i Kongens gate. Ut mot Munkegata trekkes påbygget inn cirka 9 meter.

Det gjenværende arealet mellom eksisterende gesims og påbygget foreslås brukt til uteoppholdsareal og beplantning. Rekkverk skal være tilbaketrukket minimum 1 meter fra gesims av hensyn til kulturmiljøet.

Det har også vært utfordringer knyttet til bylogistikk og trafikkforholdene ved Tinghusplassen. Før sluttbehandling vil Kommunedirektøren at det etableres en «bred, trafikksikker og helhetlig løsning for fotgjengere som ferdes gjennom Tinghusplassen»

Saken kommer opp i bygningsrådets den 18. april

(Fotomontasje: Snøhetta)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ