Trondheim kommune vil øke antall tilsyn i byggesaker

Men fortsatt ligger et stort antall ulovlighetssaker og venter på oppfølging.

- Annonse -

Stadig flere trondhjemmere ligger i konflikt med naboen. Mye av årsaken finner man i den økte fortettingen i etablerte boligstrøk.

Klagestormen inn til kommunen har gjort at de såkalte ulovlighetssakene de senere årene har hopet seg opp. Selv om man i 2022 klarte å redusere antall saker hvor oppfølging ikke var påbegynt, så lå allikevel nærmere 200 saker på vent ved utgangen av året.

Tallene kommer frem i byggesakskontorets årsrapport for 2022 som legges frem for politikerne i bygningsrådet senere denne måneden.

Klagesaker

Noe av det som gjør at byggesakskontoret ikke rekker over alle sakene er at en betydelig andel av henvendelsene inn til kommunen handler om naboer som har privatrettslige konflikter gående.

Møllenberg er et av områdene som blir prioritert i saker knyttet til ulovlig hyblifisering (Foto: Trondheim kommune / Glen Musk)

I plan- og bygningsloven går det imidlertid klart frem at bygningsmyndighetene ikke skal ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader.

Det er kun der det «fremstår som klart» at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter på plass at søknaden kan avvises.

Mange av klagene inn til kommunen handler også om at man av ulike årsaker ønsker en ny
vurdering av en allerede avgjort byggesak.

Økt tilsyn

I følge årsrapporten fra byggesakskontoret la oppfølgingen av ulovlighetssaker i fjor beslag på 4 årsverk. Når det gjelder teknisk tilsyn så la dette beslag på 2 årsverk.

I en egen strategiplan for 2023 går det frem at målet er å øke dette til 4,5 årsverk på ulovlighetsoppfølging og 4 årsverk på teknisk tilsyn.

Jonsvannsveien, Trondheim (arkivbilde)

Når det gjelder teknisk tilsyn så vil kommunen i 2023 innlede et samarbeid med eltilsynet. Dette samtidig som man fortsetter samarbeidet med Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, Arbeidstilsynet og andre myndigheter knyttet til A-krimsamarbeidet.

I likhet med de to foregående årene vil byggesakskontoret også i 2023 prioritere tilsyn knyttet til hyblifisering og geoteknikk (rasfare). Og det er spesielt de mellomstore prosjektene hvor mellomstore foretak er involvert som vil bli prioritert.

Det vil fortsatt rettes et spesielt fokus mot ombygging og bruksendring av eldre trehusbebyggelse, særlig på Møllenberg og tilliggende områder.

Årsrapporten for 2022 og strategiplanen for 2023 legges frem for bygningsrådet den 18. april

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ