Ny runde i bygningsrådet for boligprosjekt på Spongdal

Husebyvollen velforening mener den planlagte utbyggingen ikke tar nok hensyn til nabolaget og ber om flere endringer.

- Annonse -

Det er selskapet Byneset Utvikling AS som planlegger å bygge 34 leiligheter fordelt på tre leilighetsbygg ved siden av golfbanen på Spongdal.

Boligprosjektet, som har fått navnet «Golfparken», ble først avslått av byggesakskontoret i april 2022 da man mente boligprosjektet manglet «visuelle kvaliteter».

Utbygger klagde på vedtaket og saken kom i desember opp til politisk behandling i bygningsrådet.

Et flertall av politikerne valgte å gi utbygger medhold da man i motsetning til Kommunedirektøren, mente boligprosjektet hadde gode nok visuelle kvaliteter.

Den aktuelle eiendommen er markert i gult (Kart: Kartverket)

Det er dette endringsvedtaket Husebyvollen velforening har klaget på og som nå kommer opp til ny behandling i bygningsrådet.

I klagen stiller velforeningen seg undrende til vurderingene som er gjort av politikerne da man mener det mangler «vesentlig forklaring på de konklusjoner som trekkes«.

Husebyvollen velforening mener det bør gjøres en ny vurdering av utnyttelsen av tomta. I klagen spør man om hvorfor den planlagte bebyggelsen må ligge så tett på annen bebyggelse da det i følge velforeningen er snakk om en stor tomt.

(Tegning: PLAN arkitekter)

Videre stiller velforeningen spørsmål ved politikernes uttalelse om at det ikke finnes noen etablert strøkskarakter i området.

Husebyvollen velforening påpeker avslutningsvis at man ikke er i mot at tomta bygges ut, men at dette må gjøres på en måte som ivaretar hensynet til nabolaget på en bedre måte.

I sitt saksfremlegg går Kommunedirektøren inn for å avvise klagen. Saken kommer mest sannsynlig opp i bygningsrådet i løpet av mai.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ