-Et hån mot grunneiere i Klæbu som vil forvalte elgstammen på en bærekraftig måte

Elgjegere i Klæbu er skuffet og oppgitt over kommunens tildelingen av årets jaktkvoter. -En hån mot 40 års arbeide med elgforvaltning i Klæbu, sier jegerTønne Huitfeldt.

- Annonse -

Den 25. september går startskuddet for årets elgjakt for de aller fleste kommuner i landet. Men langt fra alle vald er fornøyd med tildelingen av årets elgkvoter.

Jaktleder Tønne Huitfeldt har klaget på tildelingen for valdene Moen/Målsjøen, Brungmark Østre, Brungmark Vestre og Tangvold som alle tilhører Klæbu bestandsplanområde.

Huitfeldt mener mener det er tildelt for mange elger på noen av valdene og for få på andre. I klagen heter det at det i de «skrinne områdene høyt til fjells der det hverken er elg eller beite til elgen» er det plusset på, mens der elgen er tallrik er det blitt en stor reduksjon.

Videre mener man at fordelingen av kjønn og alder på tildelte dyr ikke vil gi en bærekraftig stamme over tid. Der kommunen har som målsetning å redusere antall kyr i forhold til okser, så mener Huitfeldt dette blir feil.

I klagen heter det at en bærekraftig elgbestand trenger flere hunndyr enn hanndyr. Det vises videre til at det er «stor forskjell» på ei produksjons-ku og et ungdyr på 2 år.

Mangler bestandsplan

Da det i følge kommunen ikke foreligger noen godkjent bestandsplan for elg for Klæbu bestandsplanområde i inneværende år, så er det tildelt dyr tildeles ut i fra minsteareal.

En bestandsplan er i følge Store norske leksikon en flerårig plan for felling av hjortevilt og bever. Planen utarbeides og fremmes av rettighetshaverne og må godkjennes av kommunen eller villreinnemnda samt følges opp med årlige avskytingsplaner.

Huitfeldt mener tildelingen av elg kun etter areal er «en hån mot alt arbeidet lagt ned i 40 års arbeide med elgforvaltning i Klæbu», og «en hån mot grunneiere som vil forvalte elgstammen på en bærekraftig måte»

I klagen er det lagt ved en bestandsplan utarbeidet av Hjorteviltkomiteen i Klæbu. Denne planen er i følge Huitfeldt «faglig begrunnet ut fra lokal kunnskap om elgstammen og dens utvikling i Klæbu i over 40 år, grunnlagt med all tilgjengelig faglig litteratur og tilbakemeldinger fra alle grunneierne i Klæbu.»

Huitfeldt mener videre det er «arrogant og frustrerende å se at saksbehandleren i Trondheim kommune med et pennestrøk ser bort fra denne godt gjennomarbeidede og faglig begrunnede plan og bruker kun areal i tildeling av elg»

I sitt saksfremlegg skriver Kommunedirektøren at det er gjort en «målrettet tildeling» av fellingstillatelser for elg for valdene «innenfor de rammer som legges i henhold til lover og
forskrifter.»

Kommunedirektøren understreker at det er et krav i hjorteviltforskriften at vald uten bestandsplan skal tildeles dyr ut i fra minsteareal.

Kommunedirektøren skriver også at for 2023 fortsatt må legges vekt på å utnytte hunndyrkvoten fullt ut for å unngå «ytterligere skjevfordeling i ku/okseforholdet.»

Samarbeid

I sitt møte den 5. september gikk et enstemmig formannskap inn for innstillingen fra Kommunedirektøren. Saken er nå oversendt Statsforvalteren.

Roar Aas (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt:

«Kommunedirektøren må styrke dialog og medvirkning med grunneiere og jegere i forkant av jaktsesongen 2024. Formannskapet mener det er viktig med med lokal kompetanse og forankring når bestandsmål skal fastsettes. Formannskapet ber Kommunedirektøren om å jobbe tett med Klæbu bestandsplanområde for å sikre en omforent plan for neste sesong. Oppnås ikke en enighet om en bestandsplan legges saken frem til politisk behandling.» 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ