Kommunen ber naboer «snakke sammen»

To naboer på Selsbakk har klaget på hverandres gjerde og støttemur i tomtegrensa. -Bli enig om et felles stengsel, oppfordrer Byggesakskontoret.

- Annonse -

To naboer på Selsbakk har hver for seg klaget på den andres tiltak langs tomtegrensa. Der den ene naboene (A) har satt opp et gjerde, har den andre (B) etablert en støttemur.

Nabo B sier det oppsatte gjerdet til nabo A er så høyt og langt at man føler seg «innestengt.» Man skal blant annet ha mistet «all sol» på plattingen. Videre skal man heller ikke fått noe nabovarsel om tiltaket.

Nabo A har på sin side klaget på at nabo B har etablert en støttemur helt inn til tomtegrensa. Heller ikke her skal man ha fått noe nabovarsel om tiltaket. I følge nabo A ble man først oppmerksom på det hele da nabo B gravde «en dyp grøft«.

Avviste klage

I en noe uvanlig oppfølging av de to klagesakene har Byggesakskontoret sendt et likelydende brev til naboene hvor det orienteres om at man henlegger begge sakene.

Dette da begge sakene er av «mindre betydning» og da lovovertredelsen hos begge naboene er «beskjeden«.

Den ene naboene mener den andre naboens støttemur er satt opp ulovlig. (Fra kommunens sakspapirer)

I brevet heter det at selv om begge naboene er imot naboens tiltak, så ønsker man åpenbart en form for «fysisk stengsel» mellom eiendommene da begge parter har etablert et slikt tiltak.

Byggesakskontoret oppfordrer derfor naboene om å bli enige om et felles tiltak som tilfredsstiller begge eiendommers behov.

Byggesakskontoret ønsker ikke å gå inn i noen «meglerrolle» da man mener dette vil være «høyst unødvendig offentlig ressursbruk» av Trondheim kommune.

Hverken nabo A eller nabo B er fornøyd med svaret fra Byggesakskontoret.

Den ene naboen opplyser at man har vært i kontakt med en jurist som sier kommunen har plikt til å hjelpe. Den andre naboen forteller at man har prøvd å «samsnakke», men at man ikke har blitt enig om noen ting.

Naboene skal imidlertid ha blitt enige om at det trengs noen som kan se på saken fra et annet perspektiv og komme med forslag om mulige løsninger.

Saken ligger nå hos Byggesakskontoret

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ