Naturvernforbundet mener nytt naust egentlig er en hytte

Mener opparbeidet uterom rundt naustet bidrar til "privatisering" av strandsonen.

- Annonse -

Det er i et brev til byggesakskontoret og Statsforvalteren at Naturvernforbundet i Trondheim stiller spørsmålstegn ved lovligheten av et nylig oppført naust på Kariodden på Lade.

I brevet heter det at bygget er oppført «i strid med de antagelser og krav som ble satt i tillatelsen«.

Naturvernforbundet mener bygget ikke kan kalles et naust, men at det derimot er en hytte. Det vises til at det rundt bygget i tillegg er opparbeidet en «hage» med steinheller, forstøtningsmur og plen.

Privatisering

Forbundet mener det opparbeidede utearealet gir et tydelig «privatiserings-signal» i strid med allemannsretten til strandsonen. Det vises til at det i friluftsloven nevnes både fysiske og «psykologiske» stengsler.

Grunneier fikk i mai tillatelse til å erstatte eksisterende naust (bildet) med et nytt naust med samme fotavtrykk. (Fra kommunens sakspapirer)

I brevet reageres det på at byggesakskontoret tillot at det ble etablert vindu og en ekstra dør i naustet i strid med anbefalingene fra Statsforvalteren.

Videre mener man at opparbeidelsen rundt hytta har medført «varige terrenginngrep som påvirker både landskapsvirkninger/estetisk virkning og understreker privatisering»

Det vises til at svaberg skal være dekket av tilkjørt masse og at det er fjernet mye vegetasjon på stedet.

Godkjent tiltak

Det var i mai at byggesakskontoret godkjente søknaden om å få erstatte et gammelt og falleferdig naust med et nytt naust med samme fotavtrykk og plassering.

Naturvernforbundet i Trondheim mener dette naustet i realiteten er en hytte. (fra kommunens sakspapirer)

Tiltakshaver ønsket opprinnelig å etablere to større vindu i naustet, men størrelsen ble redusert ved søknad om igangsetting.

Byggesakskontoret mente at disse endringene gjorde at bygningen ville oppleves som mindre privatisert sammenlignet med tegningene i rammesøknaden.

Kommunen mente videre at naustet ville oppleves på samme måte som den eksisterende situasjonen, og at tiltaket derfor ikke ville føre til at området ble mindre brukt av allmennheten.

Byggesakskontoret har nå bedt grunneier redegjøre for arbeidene som er gjort i terrenget rundt naustet (fra kommunens sakspapirer)

Da eiendommen er avsatt til LFN-formål og samtidig ligger innenfor 100-meters beltet, fordret tiltaket dispensasjon både fra byggeforbudet langs sjø og kommuneplanens arealdel.

Byggesakskontoret har nå bedt grunneier redegjøre for hvorvidt tiltaket er utført i samsvar med de tillatelser som er gitt. Dette gjelder blant annet plattinger, hellelegging og støttemurer som man påpeker er søknadspliktige arbeider.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ