Takterrasse skaper uenighet i sameie i Jørgen Bjelkes gate

Eier av en av seksjonene sier tiltaket har ført til innsyn og "forringelse av privatlivet" og vil ha takterrassen revet. Nå kommer klagesaken opp i bygningsrådet.

- Annonse -

Daværende beboere i Jørgen Bjelkes gate 6 etablerte i 2019 en takterrasse på toppen av sameiets garasjer. Tiltaket var imidlertid ikke omsøkt noe som gjorde at sameiet måtte søke om ettergodkjenning.

Under et ekstraordinært årsmøte i sameiet i mai 2022 ble eierne av de ulike seksjonene bedt om å stemme over hvorvidt man skulle søke om å få takterrassen godkjent i sin nåværende form, eller om påbygget skulle fjernes.

Beboerne i en av seksjonene mente avstemmingen ikke kunne finne sted da den etter deres oppfatning var i strid med §40 i Lov om eierseksjoner som omhandler det såkalte mindretallsvernet.

Øvrige enheter var imidlertid uenig i at avstemmingen berørte mindretallsvernet da
terrassen hadde blitt enstemmig vedtatt og bygget av Sameiet før beboerne i den aktuelle eierseksjonen hadde flyttet inn.

Sameiet søkte derfor i november om ettergodkjenning av takterrassen i sin daværende form. Byggesakskontoret godkjente søknaden i januar 2023 til tross for merknader fra den ene eierseksjonen.

Klager mener takterrassen bør få en utforming som i nabobygget i Jacob Rolls gate 9 nærmest i bildet. (fra kommunens sakspapirer)

Byggesakskontoret mente merknadene angikk privatrettslige forhold og dermed var noe man ikke kunne ta stilling til.

Klagesak

Den aktuelle eierseksjonen klagde på vedtaket da man mente det ikke dreide seg om «privatrettslige forhold«, men derimot om hvordan tiltaket påvirket sine omgivelser.

I klagen heter det at kommunen ikke har vurdert den negative påvirkningen takterrassen har i form av «direkte innsyn, støy og visuell forstyrrelse» for den aktuelle eierseksjonen.

Det vises til at man i nabobygget i Jacob Rolls gate 9 har benyttet arkitekter for å tilpasse påbygget til garasjene til omgivelsene. Det påpekes videre at Jørgen Bjelkes gate 6 ligger i hensynssone Singsaker og at det derfor bør det vises «stor varsomhet» med hensyn til alle endringer av miljøkvalitetene.

Øvrige andelseiere mener takterrassen ikke innebærer endret bruk av området da den har inngått i fellesarealet i hagen. (fra kommunens sakspapirer)

Øvrige andelseiere har kommet med et felles tilsvar til klagen hvor det heter at tiltaket ikke innebærer endret bruk av området da det har inngått i fellesarealet i hagen.

Andelseierne mener takterrassen passer godt inn i området og minner om at Jørgen Bjelkes gate 6 er ikke omfattet av antikvarisk klassifisering, slik nabohuset er.

I sitt saksfremlegg til bygningsrådet går Kommunedirektøren inn for å opprettholde kommunens vedtak. Det påpekes at selv om området inngår i en av hensynssonene fastsatt i kommuneplanens arealdel, så er denne spesielt rettet mot et spesialregulert område langs de to gatene Øvre og Nedre allé.

Saken kommer opp i bygningsrådet 5. oktober

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ