Opphever kommunens vedtak om rusboliger

Statsforvalteren mener Trondheim kommune ikke har vurdert om tiltaket er å anse som boliger eller institusjon som vil være i strid med KPA.

- Annonse -

Trondheim kommune vedtok i 2022 at det skulle bygges et boliganlegg for personer med kombinert rusavhengighet og psykiske lidelser i Østmarkveien på Lade.

Byggesakskontoret gav i desember tillatelse til at byggingen av boliganlegget kunne starte. Vedtaket ble påklaget av beboere i området som ikke ville ha rus- og psykiatriboliger der barn ferdes.

Et enstemmig bygningsråd valgte i august å opprettholde kommunens tidligere vedtak og saken ble dermed oversendt Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Nå har imidlertid Statsforvalteren opphevet kommunens vedtak. Statsforvalteren mener det er en rettsanvendelsesfeil når kommunen konstaterer at det ikke er motstrid mellom arealformålene i kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplan.

I vedtaket fra Statsforvalteren heter det at Trondheim kommune ikke har vurdert om tiltaket er å anse som bolig eller institusjon, og at saken derfor ikke er tilstrekkelig opplyst med henhold til forvaltningsloven§ 17.

Saken er nå sendt tilbake til kommunen for ny behandling.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ