- Annonse -

Forfallet på fylkesveiene i Trøndelag øker

Vil koste opp mot 7,2 milliarder å komme à jour viser ny rapport fra Statens vegvesen.

- Annonse -

Forfallet på fylkesveiene i Norge har økt til mellom 85 og 95 milliarder kroner ifølge en ny rapport fra Statens Vegvesen som ble lagt frem denne uken. Dette er en økning på 18%

Avhengig av beregningsmetode er vedlikeholdsetterslepet i Trøndelag på mellom 6 og 7,3 milliarder kroner. Trøndelag er blant fylkene hvor den prosentvise økningen har vært størst.

Tar man utgangspunkt i beregningsmetoden hvor utskifting av tyngre tunnelutstyr ikke er tatt med, så er etterslepet økt med 30% siden forrige rapport i 2014

Uansett beregningsmetode så viser rapporten at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene har økt (Grafikk: Statens vegvesen)

I rapporten kommer det frem at det er stor usikkerhet om tallene. Summen på etterslep er beregnet ut ifra hvor mye penger fylkeskommunene har brukt på vedlikehold de siste ti årene, og er ikke en faktisk gjennomgang av veinettet slik det er i dag.

-Folk opplever at veiene råtner på rot, og det vil ikke være overraskende om de faktiske behovene er enda større enn det som kommer frem her. For å ta vare på fylkesveiene, som knytter lokalsamfunn og arbeidsplasser sammen, trenger fylkene mer støtte fra staten, sier pressesjef i NAF Ingunn Handagard.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: