Vil bygge på Schreinergården med tre nye etasjer

Planlegger utvidelse av dagens næringsareal og 12 nye leiligheter fra 35 til 107 m2.

- Annonse -

Det er selskapet Nidelvens Eiendomsselskab AS som står bak planene om å bygge på den gamle Schreinergården i Olav Tryggvasons gate 30.

Skjønt, dagens bygård i betong er ikke eldre enn noen få tiår. Den gamle tregården i to etasjer fra 1841 ble nemlig revet i 1974 etter å ha blitt totalskadet i brann.

I planforslaget som nå er sendt inn er det planlagt å bygge på bygården med en 5.etasje som går over hele bygningens eksisterende fotavtrykk og med inntrukket 6. og 7. etasje.

Schreinergården på 80-tallet. (Fotograf: Henning Meyer Eier: Trondheim byarkiv) Bilde benyttet iht lisens som oppgitt)

Den nye bygården vil dermed videreføre gesimslinjen ut mot Olav Tryggvasons gate fra nabobyggene i nummer 34 og 40. Kobbhus og takvindu som også er å finne på takflater på nabobyggene gjentas i nytt påbygg på Schreinergården.

Dette vil i følge Bergersen Arkitekter AS som har utarbeidet planforslaget, forsterke gateløpet i Olav Tryggvasons gate samtidig som kvartalet vil fremstå som mer helhetlig utbygget.

Den nye bygården vil forholde seg til den lavere trehusbebyggelsen i Jomfrugata ved at det her kun bygges på med en etasje.

Den nye bebyggelsen sett fra øst (Fotomontasje: Bergersen Arkitekter)

Når det gjelder fasader så kjennetegnes dagens bygård av en gjentagende oppdeling med horisontale og vertikale linjer hvor det er benyttet to ulike typer fasadeplater.

I en uttalelse sier Byantikvaren at man gjerne ser at dette er noe som blir bygd videre på, men at det kan være «vel så gunstig» å utforske andre løsninger.

Når det gjelder det arkitektoniske formgrepet så har det vært dialog med Byantikvaren både gjennom korrespondanse og et felles arbeidsmøte.

Leiligheter og næring

I planforslaget legges det opp til 12 nye leiligheter. Eksisterende bebyggelse består av 16 leiligheter fordelt på 3. og 4. plan

Ut mot trehusbebyggelsen i Jomfrugata vil det kun bygges på med en etasje. (Fotomontasje: Bergersen Arkitekter)

De nye leilighetene vil ha varierende størrelse, fra 35 kvm til 107 kvm. I tråd med tilbakemelding fra oppstartsmøtet med Trondheim kommune er det planlagt flere større leiligheter for å gi en større variasjon i boligsammensetning i området totalt sett.

Da man ønsker å unngå atkomst til leilighetene via svalganger, så er planen å videreføre eksisterende trapperom i de nye etasjene.

Når det gjelder næring så det i planforslaget ikke lagt opp til noen vesentlig endring i eksisterende bygningsmasse i 1. etasje.

Når det gjelder 2. etasje så vil denne utvides med 136 m2 inn mot gårdsrommet. Dagens bruk av kontorlokaler er tenkt videreført.

Estimert byggestart er 1. kvartal i 2025. Estimert byggetid er ca 1,5 år

Forslaget til detaljregulering ligger nå hos byggesakskontoret

2 KOMMENTARER

  1. Jeg har ikke noe i mot at de bygger litt høyere, men håpte virkelig at vår byarkitekt skulle bidra til litt bedre fasader. Er vi ikke snart ferdig med «modernisme»?

    • Er det så ille egentlig da? Med en tilbaketrukket etasje ser det jo mer ut som en klassisk bygård med saltak enn den klossen som er der i dag. Fasaden er kanskje ikke all verden, men jeg har sett verre.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ