Vedtak om ROP-boliger opphevet for andre gang

Statsforvalteren sier tiltaket samlet sett må karakteriseres som en institusjon og ikke rene boliger slik kommunen mener.

- Annonse -

For andre gang har Statsforvalteren opphevet kommunens rammetillatelse for åtte kommunale rus- og psykiatriboliger, såkalte ROP-boliger, i Østmarkveien 26 C på Lade.

Begrunnelsen er at tiltaket er i strid med arealformålet i kommuneplanens arealdel.

Der kommunen og politikerne i bygningsrådet hele veien har ment at det kun er snakk om boliger for en vanskeligstilt gruppe, så mener Statsforvalteren at tiltaket må sees på som en institusjon.

De planlagte ROP-boligene i Østmarkveien 26c (Tegning: Eggen arkitekter)

For i tillegg til de åtte ROP-boligene så skal det også bygges et eget administrasjonsbygg hvor det til enhver tid vil være 2-4 personer på jobb. I følge kommunens egne estimater vil det være totalt 10 årsverk tilknyttet ROP-boligene.

I følge Statsforvalteren er det nettopp dette som er det sentrale momentet i saken.

Institusjon

I vedtaket fra Statsforvalteren heter det at grensen mellom hva som kan karakteriseres som henholdsvis boliger og institusjon ikke alltid vil være like klar, og at dette ofte må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle.

I en tolkningsuttalelse fra Kommunal- og distriktsdepartementet fra 2022 heter det at et av momentene for å avgjøre dette vil være å se hva formålet med virksomheten i bygningen er. Er det hovedsakelig boligformål eller er det behandling/opplæring?

ROP-boligene vil ligge i nærheten av både Østmarkneset barnehage og Tiriltoppen barnehage (rød sirkel) og en mye brukt skolevei . (Skjermdump: www.norgeskart.no)

Departementet mener det ikke er tilstrekkelig å si at dersom formålet for beboerne er å bo, så er det automatisk snakk om boliger. Det ville i følge departementet i så fall bety at også flere alders- og sykehjem måtte betegnes som boliger og ikke en institusjon.

Dispensasjon

I vedtaket fra Statsforvalteren heter det videre at kommunen nå ikke har anledning til å gi rammetillatelse til tiltaket uten at det først er søkt om og gitt dispensasjon fra planen.

Statsforvalteren understreker imidlertid at det er vanskelig å se for seg at det aktuelle tiltaket kan behandles som dispensasjonssak.

Dermed kan det gå mot at det nå må utarbeides og vedtas en helt ny detaljregulering for eiendommen noe som vil føre til store forsinkelser i prosjektet.

Etter planen skal boligene være klare for innflytting januar 2025.

LES OGSÅ:

-Hvem i kommunen vil ta ansvaret om noe skjer med barna våre?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ