- Annonse -

Brureparasjon på Sluppen kan skape kø i rushtrafikken

De planlagte vedlikeholdsarbeidene for E6 Sluppen Viadukt i Trondheim starter uka etter påske. Statens vegvesen varsler at arbeidene får trafikale konsekvenser.

E6 Sluppen Viadukt og fylkesvei 6690, som viadukten bærer over, er gjennomsnittlig trafikkert av henholdsvis 22 500 og 15 000 kjøretøy.

–Dette er svært trafikkerte og viktige strekninger, og selv om vi prøver å begrense konsekvensene for trafikantene, så krever anleggsgjennomføringen av vedlikeholdsarbeidene at det blir noen begrensninger. Det er helt nødvendig vedlikehold som skal gjøres, sier byggeleder Jan Morten Lunde i Statens vegvesen.

Sluppen Viadukt, som åpnet i 1972, er en 6-spenns bjelke platebru. Viadukten er 171 meter lang og 12 meter bred, med en føringsbredde på 11 meter.

Vedlikeholdsarbeidene omfatter:

  • Utskifting av fire fuger
  • Fjerning av gammel kantdrager og oppbygging av nye kantdragere med nytt rekkverk
  • Reparasjon av betong på vingemur, landkar, brukropp og underside av brudekke
  • Forlenge avløpsrør
  • Gjenbruk av lysanlegg
  • Frese asfalt, legge membran og reasfaltere hele brua

Trafikkavvikling

Trafikken vil gå i to innsnevrede felt over brua med redusert hastighet, samtidig som det arbeides på en side av gangen.

Det er store synlige skader på E6 Sluppen Viadukt. (Foto: Statens vegvesen)

I fasen med legging av membran, asfalt og montering av fuger, er det planlagt manuell dirigering og nattarbeid.

Statens vegvesen gjør oppmerksom på at påkjøringsrampen fra Bratsbergvegen stenges i hele anleggsperioden for å avlaste trafikk inn på viadukten. Avkjøringsrampen mot Nydalsbrua holdes åpen.

I korte perioder må ett felt på fylkesvegen under brua stenges på grunn av støping av kantdrager. Dette av sikkerhetshensyn.

Gang- og sykkelvegen under brua vil sikres med belyst gangtunnel mens arbeidene pågår.

–Det er omfattende arbeider som skal gjøres, og da er det ikke til å unngå at det får trafikale konsekvenser. Vi forventer tilnærmet normal trafikkflyt utenom rushtiden, men når det er rush bør trafikanter planlegge for at det tar lengre tid enn normalt, presiserer Lunde.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ