- Annonse -

Ny skogssti til Estenstadhytta

Søndag 8. september blir det nyåpning av skogsstien i Strindamarka.

- Annonse -

I forkant av åpningen er det lagt ned et stort dugnadsarbeid med kvisting og merking. Skogsstien benyttes i dag av mange som en alternativ vei opp til Estenstadhytta og har flere utsiktspunkter underveis.

Stien er godt merket og ved startplassen ved Bekken parkeringsplass er det satt opp en orientering.

Skogsstien er et tilbud til skoler og publikum for å gjøre turgåing mer interessant med mulighet for studier og undervisning om skogen og naturforhold ute i marka.

Skogsstiens faglige innhold består av biologiske opplysninger, treslag, vegetasjon, vekstforhold, jordbunn, dyreliv, skogskjøtsel samt oversikt over skogressursene som råstoff og industriprodukt.

Flere ruter

Stien starter ved Bekken parkeringsplass og går oppover mot Stokkåsen. Ved Stokkleiva deler den seg i en kort variant som følger stien ned til Estenstadvegen sør for Dalset gård og en lengre variant som forsetter videre mot Stokkåsen og ned til Estenstadhytta.

Stiene går i variert terreng på smale fine stier. Den lengste løypa opp til Estenstadhytta med retur ned til Bekken P-plass, er en runde på ca 5 km, mens den korte varianten utgjør en runde på ca 3 km.

De er totalt satt opp 36 tavler med informasjon om 62 temaer.

Skogsstien driftes av Trondheim kommune med god hjelp av Strindamarka Vel.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: