- Annonse -

Vi stenge vei ved Grilstad Park

- Annonse -

Trondheim kommune vurderer å etablere fysisk stenging av Huldervegen/Anders Søyseths veg. Forslaget er nå ute på høring.

Begrunnelsen for forslaget er økt gjennomkjøring i området. Kommunen forteller at det i henhold til reguleringsbestemmelsene for Grillstad Park aldri var intensjonen at det skulle være gjennomkjøring

Etter politiets erfaring er respekten for gjennomkjøring forbudt-skilt såpass lav at de ikke ønsker å etablere en slik skilting i Anders Søyseths veg. Derfor mener kommunen at en fysisk hindring må på plass.

De to mest aktuelle stengepunktene er ved Huldervegen mellom nr 16 og nr 22 og i Huldervegen ved barnehagen.

Trondheim kommune ønsker nå innspill fra beboerne i Grilstad park på hvorvidt det er ønskelig med en slik stenging av veien. Høringsfristen er satt til 15. mai

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: