Vi stenge vei ved Grilstad Park

KAN BLI STENGT: Huldervegen kan bli stengt mellom nr 16 og 22

Trondheim kommune vurderer å etablere fysisk stenging av Huldervegen/Anders Søyseths veg. Forslaget er nå ute på høring.

Økt trafikk

Begrunnelsen for forslaget er økt gjennomkjøring i området. Kommunen forteller at det i henhold til reguleringsbestemmelsene for Grillstad Park aldri var intensjonen at det skulle være gjennomkjøring

veigrillstad002Etter politiets erfaring er respekten for gjennomkjøring forbudt-skilt såpass lav at de ikke ønsker å etablere en slik skilting i Anders Søyseths veg. Derfor mener kommunen at en fysisk hindring må på plass.

De to mest aktuelle stengepunktene er ved Huldervegen mellom nr 16 og nr 22 og i Huldervegen ved barnehagen.

Ønsker innspill

Trondheim kommune ønsker nå innspill fra beboerne i Grilstad park på hvorvidt det er ønskelig med en slik stenging av veien. Høringsfristen er satt til 15. mai og forslag innspill sendes til byplankontoret pr brev eller mail.