To klagesaker i Vestre Rosten ender opp hos Fylkesmannen

VESTRE ROSTEN: Flere naboklager på nybygg i Vestre Rosten.

I morgen behandler Bygningsrådet en sak hvor flere naboer har klaget på en tiltenkt tremannsbolig i Vestre Rosten 33c.

Dette er den andre klagesaken på kort tid fra samme område.

Vestre Rosten 39

I sitt møte den 19. april behandlet nemlig Bygningsrådet en klage på riving og godkjennelse av nybygg i Vestre Rosten 39. Tiltakshaver søkte i desember i fjor om endring av tidligere gitt tillatelse hva gjelder planløsning og fasader. Blant annet er garasjen trukket frem og gjort lenger.

I sin klage anfører naboen at det her ikke er snakk om mindre endringer av fasaden. Klager gjør det også gjeldende at byggeprosjektet er  igangsatt uten nødvendige tillatelser.

Man spør også om hvorvidt kommunen godkjenner byggeprosjekt og endringer i ettertid, etter at bygget står ferdig.

Bygningrådet valgte å følge Rådmannens innstilling som ikke finner at det fremkommer opplysninger i klagen som tilfører saken nye momenter. Saken er dermed oversendt Fylkesmannen.


LES OGSÅ:


Vestre Rosten 33c

I morgendagens møte i Bygningsrådet står altså en ny sak fra Vestre Rosten på sakskartet. Her har 3 forskjellige naboer klaget på saksbehandlingen, kommunens tolkning av reguleringsplanen og den tiltenkte byggestilen.

BRYTER MED BYGGESKIKK: Den tiltenkte tremannsboligen i Vestre Rosten 33c vil skille seg vesentlig ut i området når det gjelder utforming og størrelse mener naboene. (Plantegninger: Arkitektkontoret Kvadrat, Trondheim)
BRYTER MED BYGGESKIKK: Den tiltenkte tremannsboligen i Vestre Rosten 33c vil skille seg vesentlig ut i
området når det gjelder utforming og størrelse mener naboene. (Plantegninger: Arkitektkontoret Kvadrat, Trondheim)

Det var firmaet Byggmesterservice som tilbake til den 15. juli 2013 søkte om oppføring av en tremannsbolig i 2 etasjer med kjeller i Vestre Rosten 33 c.

Tiltaket fordret dispensasjon både fra reguleringsplanen og plan- og bygningsloven. Byggesakskontoret fant den gang at vilkårene for dispensasjon var til stede, og godkjente søknaden.

Naboklager

En av naboene stiller spørsmål ved selve saksgangen hvor tegninger skal ha uteblitt og dato for klagefrist var satt slik at denne var utgått før naboene fikk brevet. Dette i følge klage fra februar i år.

En annen nabo anfører i sin klage at bygget bryter vesentlig med eksisterende klassisk byggestil og ber om at antall boenheter reduseres til to.

Dette støttes av en tredje nabo som mener bygget skiller seg vesentlig ut i området når det gjelder utforming og størrelse.

Men om Bygningsrådet velger å følge Rådmannens innstilling så vil også denne saken ende opp hos Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

 

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.