Eieren ønsker å gjøre en hytte i Hangerslettvegen 1311 om til helårsbolig.

Det var i februar at Byggesakskontoret avslo søknaden fra Thomas Risvik om bruksendring for en hytte på Spongdal til helårsbolig. Avslaget ble begrunnet i reguleringsplan R 328 Spongdal vedtatt på slutten av 80-tallet.

Klage

I mars sendte WSP Norge AS inn en klage på vedtaket på vegne av Risvik. I klagen fremkommer det at fritidseiendommen ligger i et allerede eksisterende boligområde. Det påpekes videre at det i kommuneplanens arealdel er vist et nytt boligområde i nærheten.

VIL GJØRE HYTTE OM TIL HELÅRSBOLIG: Thomas Risvik ønsker en bruksendring for hytten han eier i Hangerslettvegen 1311

Klager mener derfor at dette er et signal om at området er egnet for boligformål i fremtiden og at det må være en fordel at det etableres nye boliger i et allerede planlagt boligområde.

Avslag

Klagen ble behandlet i Bygningsrådet den 7. juni. I rådmannens innstilling heter det at en omdisponering vil gi en uheldig presedens og “… bidra til å undergrave reguleringsplanen og kommuneplanen som styringsverktøy.

Videre heter det at fordelen må være klart større enn ulempene ved å gi en dispensasjon.

Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.