Her følger en oversikt over nyetablerte aksjeselskap i Trondheim i juni 2017. Bydelsnytt.no har samlet informasjon fra en rekke offentlige registre.


TOTTIL BARNESKO AS

Hvem: Marita Hermo (daglig leder), Live Moen Forodden (styreleder)

Hva: Nettbutikk med salg av barnesko og tilhørende  varer i samme kategorier.

Hvor: Tilleråsen 73, 7092 TILLER

 


ROST HOLDING AS

Hvem: Roger Stokbakken (styreleder)

Hva: Rådgivning og forvaltning av datterselskap

Hvor: Brattvollvegen 25, 7056 RANHEIM


BAKKEN TRAFIKKSKOLE AS

Jorg Bakken

Hvem: Jorg Bakken (daglig leder), Liv Sørum (styreleder)

Hva: Opplæring i klasse B personbil Opplæring klassene A, A2, og A1  motorsykkel Teorikurs innen trafikkfaget Trafikalt Grunnkurs

Hvor: Marcus Thranes vei 2, 7072 HEIMDAL

 


V KAARBØ HOLDING AS

Hvem: Vegard Kaarbø (daglig leder/styreleder)

Hva: Selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeide med  andre virksomheter å forestå investeringsvirksomhet eller annen  beslektet virksomhet, samt konsulentvirksomhet.

Hvor: Henry Thingstads veg 4A, 7025 TRONDHEIM


TC INSPECTION SYSTEMS AS

Hvem: Terje Folgerø (kontaktperson/styreleder)

Hva: Forskning, utvikling, salg av produkter og rådgivende tjenester innen  automatiske systemer for ultralydinspeksjon av metaller til bruk i  smelteverksindustri, samt andre tjenester og produkter som naturlig  faller sammen med dette.

Hvor: Mellomila 56, 7018 TRONDHEIM


VIZFLEX AS

Hvem: Martin Kinn Sivertsen (kontaktperson/styreleder)

Hva: Produksjon og salg av IT-produkter og tjenester for  produktivitetsforbedring i arbeidsoperasjoner, med utstrakt bruk av  visualisering (AR/VR/MR)

Hvor: Munkegata 58, 7011 TRONDHEIM

 


DORTHEALYST HAGEBY AS

Hvem: Dag Herrem (styreleder)

Hva: Å utvikle og investere i fast eiendom og annet som står naturlig  sammenheng med dette.

Hvor: Osloveien 180, 7019 TRONDHEIM


KORTFRI NORGE AS

Hvem: Truls Wæraas (styreleder)

Hva: Utvikling av app’er, og annet som naturlig faller sammen med dette.

Hvor: Eventyrvegen 26, 7056 RANHEIM

 


DRAUPNER INVESTERINGER AS

Hvem: Hege Kristin Gjersvold Nygård (daglig leder), Stig Øydna Kvarsnes (styreleder)

Hva: Investering i aksjer og eiendom, kjøp og salg av aksjer, eller på  annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt det som  naturlig står i forbindelse med dette.

Hvor: Osloveien 15, 7017 TRONDHEIM

 


KORSVIKA TERRASSE AS

Hvem: Øyvind Christensen (styreleder)

Hva: Kjøp, eie, forvaltning, utvikling, utleie og salg av fast eiendom

Hvor: Kjøpmannsgata 37, 7011 TRONDHEIM

 

 


BERG TRANSPORTSERVICE AS

Hvem: Trond Arve Berg (daglig leder/styreleder)

Hva: Handel med godstransport på vei, salg og kjøp av bil, lastebil,  hengere m/utstyr. Utleie av arbeidskraft og utstyr.

Hvor: Oskar Braatens veg 13, 7024 TRONDHEIM


TAKST UNION AS

Hvem: Knut Ivar Lamøy (daglig leder/styreleder)

Hva: Samordne takseringsbedrifter fra en felles plattform for salgs av  tjenester, samt gi rådgiving innen eiendomsvirksomhet, taksering,  tilstandsvurdering, prosjektering, byggeledelse og annet som naturlig  faller sammen med dette.

Hvor: Simon Leinums veg 1, 7088 HEIMDAL


EVO ENTREPRENØR AS

Ingvar Borten Moe

Hvem: Ingvar Borten Moen (daglig leder/styreleder)

Hva: Bygg og snekkertjenester, eller annen virksomhet som har tilknytning  til dette

Hvor: Leinbakkan 142, 7089 HEIMDAL

 


SUN TRAVEL AS

Hvem: Chris Andre Rynning (daglig leder/styreleder)

Hva: Investering og drift av eiendommer, båter samt det som naturlig står i  forbindelse med dette.

Hvor: Kjøpmannsgata 37, 7011 TRONDHEIM


TRONDHEIM STASJONSSENTER AS

Hvem: Roar Bergstrøm (daglig leder) Jonn Per Tryggestad (styreleder)

Hva: Forestå utvikling av området Trondheim stasjonssenter, herunder  erverve tomtegrunn, bygge ut og utvikle eiendommen, inkludert  utvikling av terminal for buss-, tog- og båttrafikk og etablering av  parkeringsarealer for biler, samt forestå utleie eller salg av hele  eller deler av eiendommen.

Hvor: Olav Tryggvasons gate 24, 7011 TRONDHEIM


EVO EIENDOM AS

Ingvar Borten Moe

Hvem: Ingvar Borten Moen (daglig leder/styreleder)

Hva: Kjøp, salg og utleie av eiendom, samt annen virksomhet som har  tilknytning til dette.

Hvor: Leinbakkan 142, 7089 HEIMDAL

 


AARVÅG INVEST AS

Hvem: Pål Aarvåg (daglig leder/styreleder)

Hva: Gjennom hel eller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre  virksomheter å forestå investeringsvirksomhet, eiendomsforvaltning og  annen virksomhet beslektet med denne.

Hvor: Blaklihøgda 16B, 7036 TRONDHEIM

 


CYBERHAVE AS

Hvem: Lillian Kråkmo (daglig leder), Håkon Olsen (styreleder)

Hva: Webtjenester for risikostyring innen informasjonssikkerhet.

Hvor: Nerviksvegen 17B, 7056 RANHEIM

 

 


STOKPRO AS

Hvem: Knut Skjalg Stokland (daglig leder/styreleder)

Hva: Tilby og levere konsulenttjenester innen forretningsutvikling,  ledelse, Innovasjon og forbedringsprosesser. Dette kan innebære å  ledelsesoppdrag, prosjektledelelse, design og annen type teknisk  dokumentasjon

Hvor: Perslia 51, 7088 Heimdal


YKT AS

Hvem: Elin Dahlen Andersen (daglig leder), Richard Fabrice Raburski (styreleder)

Hva: Salg av fotografier. Salg av bøker. Cafe med enkel matservering  og drikke.

Hvor: Øvre Bakklandet 28, 7016 Trondheim


HANDELSEIENDOM MERÅKER AS

Hvem: Chris Andre Lillejord (styreleder)

Hva: Kjøp, salg, utvikling og utleie av egen fast eiendom og annen  virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette.

Hvor: Prinsessevegen 8B, 7056 RANHEIM


WENCHE STEEN ERIKSEN AS

Hvem: Wenche Steen Eriksen (styreleder)

Hva: Drifting av en VITA butikk mot provisjon. Vita AS eier varelager.

Hvor: Spongdalsvegen 622, 7074 Spongdal

 


CALAHONDA AS

Hvem: Arnt Adrian (styreleder)

Hva: Kjøp, salg og drift av fast eiendom  samt alt som hermed hører med. Selskapet kan også foreta investeringer  i aksjer og andeler i andre selskap

Hvor: Dyre Halses gate 14, 7042 Trondheim


ARNTSEN TRANSPORT AS

Hvem: Tonje Hestnes Arntsen (styreleder)

Hva: Transportvirksomhet og alt som står i naturlig forbindelse med dette,  samt utleie av kjøretøy

Hvor: Othilienborgvegen 22, 7033 Trondheim

 


CASPIAN AUTO AS

Hvem: Thomas Nicolaysen (styreleder), Bjørn Henrik Brataas (daglig leder)

Hva: Kjøp, salg, import og nærliggende virksomhet av bil, samt utleie av  eiendom.

Hvor: Sørenga 11, 7032 Trondheim

 


ISLEK EIENDOM AS

Hvem: Kemal Islek

Hva: Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers.

Hvor: Søbstadvegen 62C, 7088 Heimdal


MOHOLT PIZZA AS

Hvem: Jan Emil Gulliksen (daglig leder)

Hva: Produksjons-, handels- og serveringsvirksomhet med hovedvekt på  pizzaprodukter, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i  selskaper med lignende virksomhet.

Hvor: Bregnevegen 65, 7050 Trondheim


NORDRA AS

Hvem: Roger Halshamn (styreleder)

Hva: Drive restaurant og servicevirksomhet samt annen næringsvirksomhet.  Der iblant bistå med lån og eventuelle bidrag ved etablering og drift  av andre «Egon-selskaper». Selskapet skal ha én daglig leder og en  stedfortreder.

Hvor: Kongens gate 30, 7012 Trondheim


LEANGEN INTERIØR AS

Hvem: Stine Storheil Dahle (daglig leder)

Hva: Salg av interiørartikler, samt det som naturlig hører inn under dette.

Hvor: Falkenborgvegen 9, 7044 Trondheim

 


JAKOBSLI HUS OG HAGESERVICE AS

Hvem: Morten Gjønvik (daglig leder)

Hva: Trefelling, treklipping og annet forefallende hagearbeid. Oppussing,  renovering, maling og annet forefallende husarbeid.

Hvor: Nyheimsvegen 11, 7058 Jakobsli


TRØNDELAG TAXI AS

Hvem: Asad Ullah (daglig leder)

Hva: Drosjebiltransport, investering og andre produkter/tjenester som  naturlig hører sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med  lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte  gjøre seg interesert i andre foretak.

Hvor: Sørbruvegen 20A, 7088 Heimdal


NORN STUDIO AS

Hvem: Lina Andresen Reinsbakken (daglig leder), Stig Garberg-Johnsen (styreleder)

Hva: Produksjon av film og lyd, innhold og animasjonsfilm i 360 for Virtual  Reality, samt historiefortelling for 360 graders filmatisering og  reklame. I tillegg annet som naturlig er forbundet med dette.  Selskapet skal også kunne delta i annen næringsvirksomhet og kjøp og  salg av aksjer.

Hvor: Munkegata 58, 7011 Trondheim


STORØY INVEST AS

Hvem: Jostein Paulus Storøy (styreleder)

Hva: Investering i fast eiendom samt det som naturlig står i forbindelse  med dette.

Hvor: Leif Tronstads veg 19, 7051 Trondheim

 


KTA BYGG AS

Hvem: Kristo Torin (daglig leder)

Hva: Bygg, snekker og malerarbeid.

Hvor: Reppevegen 51, 7054 Ranheim


MALERMESTER THOR LANGE AS

Hvem: Thor-Eirik Lange (daglig leder)

Hva: Malingsarbeider og andre salg/tjenester som naturlig hører sammen med  dette.

Hvor: Rådmannsvegen 1, 7027 Trondheim


BHUTANREISER AS

Hvem: Espen Liland Bjørnsen (daglig leder)

Hva: Tilby pakkereiser og gruppereiser til Bhutan.

Hvor: Gamle Leirvegen 87, 7038 Trondheim

 

 


TRONDHEIM VARMEPUMPESERVICE AS

Hvem: Timo Frisvold (daglig leder), Melina Weiby (styreleder)

Hva: Montering, salg og service av varmepumper og annet som naturlig faller  sammen med dette.

Hvor: Ringvålvegen 352 A, 7089 Heimdal


KNUT LOSSIUS TAXI AS

Hvem: Knut Henrik Lossius (daglig leder/styreleder),

Hva: Drosjevirksomhet på en måte som gir sikre arbeidsplasser med god lønn,  samt skape overskudd for å betale utbytte til aksjonærene.

Hvor: Eidsvolls gate 22 B, 7030 Trondheim

 

 


JAN VIDAR WISETH AS

Hvem: Jan Vidar Wiseth (daglig leder)

Hva: Selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeide med  andre virksomheter, å forestå drift av dagligvareforretning og annen  virksomhet beslektet med denne.

Hvor: Industriveien 13, 7072 Heimdal

 


KRANFØRERE’N HIMLE AS

Hvem: Bård Himle (daglig leder)

Hva: Håndverksfag – innenfor snekker-/tømrerbransjen.

Hvor: Klæbuveien 100, 7030 Trondheim

 

 


LILLEMINI AS

Hvem: Maria Bakkeid (daglig leder)

Hva: Produksjon og salg av produkter til småbarnsforeldre, salg av  abonnementer, opplæring og informasjon knyttet til søvn og gråt hos  spedbarn. I tillegg drift av privat helsesøstertjeneste og andre  helsetjenester.

Hvor: Stokkbekken 50, 7048 Trondheim


HEIMDAL STASJONSBY AS

Hvem: Reidar Grenstad (daglig leder)

Hva: Kjøp, salg, utvikling og drift av fast eiendom, samt det som naturlig  hører inn under dette.

Hvor: Industriveien 1, 7072 Heimdal


GALLERI KANALEN AS

Hvem: Inger Johanne Kolberg (daglig leder)

Hva: Utstilling og salg av kunst

Hvor: Fjordgata 68, 7010 Trondheim


LOCKBOX FILM AS

Hvem: Richard Bjørvik Grande (daglig leder)

Hva: Utstilling og salg av kunst

Hvor: Fagerheim alle 30, 7040 Trondheim


AUTOTUNE AS

Hvem: Kjell Andre Røste (daglig leder/styreleder)

Hva: Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler

Hvor: Volvevegen 24, 7033 Trondheim


THE STRANGE BREW COMPANY AS

Audun Lade Sæther

Hvem: Audun Lade Sæther (daglig leder)

Hva: Investeringsvirksomhet, herunder å forvalte aksjer og selskapsandeler  i andre selskaper med hvilket som helst formål, forestå administrative  tjenester for disse selskapene og alt som står i forbindelse.

Hvor: Wilhelmsmyrvegen 5B, 7088 Heimdal


SOUNDS GOOD AS

Marie Jacobsen Lauvås

Hvem: Marie Jacobsen Luvås (daglig leder), Lasse Olsen (styreleder)

Hva: Utvikling og salg av digitale språkopplæringsverktøy, samt virksomhet  som naturlig faller i tilknytning til dette.

Hvor: Sem Sælands vei 14, 7034 Trondheim

 


 

MULTIFIX AS

Hvem: Thomas Jakobsen (daglig leder/styreleder)

Hva: Oppussing/rehabilitering av bolig/bygg og ting som naturlig hører inn  under dette.

Hvor: H.O. Christiansens v. 29, 7048 Trondheim


NETTBARBERING AS

Hvem: Marius Kvål (styreleder)

Hva: Handelsbedrift. Vi kjøper inn varer og selger det i vår nettbutikk  (Nettbarbering.no). Helse / Kroppspleie / velvære og elektronisk  handel er de bransjene vi går und

Hvor: Porsmyra 69, 7091 Tiller


CFC TRONDHEIM AS

Hvem: Trond Arne Stavne (daglig leder)

Hva: Salg av fastfood basert på kylling med tilbehør og take away.

Hvor: Thomas Angells gate 1, 7011 Trondheim