11.9 C
Trondheim
søndag, september 25, 2022
- Annonse -

Nytt boligfelt er avhengig av tilstrekkelig skolekapasitet

Usikkert når bygging av nye boliger ved gamle Spongdal skole kan starte. 

- Annonse -

Kommunen ønsker fortetting – også på Byneset. Neste uke sluttbehandler Bygningsrådet detaljreguleringen for Spongdalsvegen 828.

Det aktuelle planområdet er på totalt 21,5 dekar og innbefatter i tillegg til gamle Spongdal skole, også en del private eiendommer. Kommunen ønsker å legge til rette for bygging av 60 nye boliger før tomta selges til en privat utbygger for videre utvikling.

Men usikkerhet rundt skolekapasiteten gjør at det kan gå lenge før en eventuell utbygger kan sette i gang.

Skolekapasitet

Ifølge rapporten «Skolekapasitet og elevtallsutvikling for Spongdal skole» er det på barnetrinnet kun kapasitet til 5-10 nye boliger pr. år.

SMÅHUSBEBYGGELSE: Det planlagte boligfeltet ved gamle Spongdal skole skal bestå av tett og lav bebyggelse.

Byplankontoret konkluderer derfor med at det ikke vil være stor nok kapasitet dersom alle boligene innenfor planområdet bygges ut samtidig.

I reguleringsplanen legges det derfor opp til et rekkefølgekrav hvor tiltak for utbygging av boliger ikke skal godkjennes før det er dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet.

Det foreligger i dag ingen planer om utvidelse av skolen.

Småhusbebyggelse

Kommunen ønsker at det nye boligfeltet skal bestå av en blanding av rekkehus,
kjedete eneboliger og lavblokker i to etasjer.

Parkering er tenkt løst med 49 plasser i felles parkeringskjeller for 46 boenheter og på 9 felles plasser på bakkeplan. 14 boenheter mot LNFR-arealet i øst, vil ha carport eller biloppstillingsplass ved egen bolig.

Videre stilles det krav om minimum 2,5 plasser for sykkel pr. boenhet. Av de totalt 150 p-plassene for sykkel skal halvparten plasseres under tak.

Detaljreguleringsplanen for Spongdalsvegen 828 sluttbehandles i Bygningsrådet onsdag 23. mai før den sendes over til bystyret.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: