-1.8 C
Trondheim
torsdag, februar 2, 2023

ØSTBYEN: Leide ut sokkel ulovlig – fikk tvangsmulkt på 76.000,-

Kommunen mener huseier tok en bevisst risiko. Nå ender saken opp hos Fylkesmannen.

Det var i mars 2016 at en nabo av Lossiusvegen 12 henvendte seg til Byggesakskontoret da han mente nabohuset var i ferd med å bli «hyblifisert».

Etter å ha bedt huseier redegjøre for saken konkluderte kommunen med at kjelleretasjen ble leid ut uten å være godkjent til boformål. I tillegg var bodareal i 1. etasje gjort om til soverom.

Huseier fikk etter dette muligheten til å omsøke de ulovlige forholdene. Til tross for flere fristutsettelser ble ikke nødvendig søknad sendt inn. I midten av juli sendte derfor kommunen ut et varsel om at den ulovlige bruken måtte opphøre.

Da ingenting skjedde ble det 3 måneder senere fattet et vedtak om en tvangsmulkt på kr. 1000,- per dag.

Innkrevingen av tvangsmulkten begynte imidlertid ikke å løpe før ett år senere. Da hadde huseier, ifølge kommunen, kjent til den ulovlige bruken siden april 2016.

-Urimelig

Det er selskapet Munkholmen Eiendom AS som siden januar 2016 har stått som eier av Lossiusvegen 12.

I juni sender selskapet en anmodning om frafallelse eller nedsettelse av en tvangsmulkt de mener er for høy sett i forhold til sakens omfang og alvorlighetsgrad.

Det påpekes at man allerede i februar 2017 hadde sendt inn en rammesøknad for innredning av sokkeletasjen og at en tvangsmulkt som begynte å løpe fra oktober samme år derfor var urimelig.

Det legges til at selskapets arkitekt under arbeidet med rammesøknaden måtte purre på kommunens saksbehandler flere ganger før man fikk beskjed om at det var behov for støyprosjektering.

Videre heter det at man måtte innhente støyprosjektering fra Multiconsult da kommunens eget støykart ikke var oppdatert og at dette gjorde at arbeidet tok noe tid.

Munkholmen Eiendom AS stiller seg også undrende til hvordan kommunen kan ilegge tvangsmulkt uten selv å ha vært på befaring.

Kommunen avslår anmodningen om frafallelse av tvangsmulkt og påpeker at det er huseier som til enhver tid er ansvarlig for at eiendommen fremstår og brukes i henhold til gitte tillatelser.

Avslaget påklages av huseier. Tirsdag var saken oppe til politisk behandling i Bygningsrådet. Her valgte politikerne å følge rådmannens innstilling og opprettholdt avslaget.

Saken er nå sendt over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

PÅ FORSIDEN NÅ

ANNONSE: