20.2 C
Trondheim
tirsdag, august 16, 2022
- Annonse -

«Dolpa» asfalteres og åpnes for trafikk i begge retninger

Etter to måneder med anleggsarbeid og lysregulering er det neste uke slutt på flaskehalsen ved Aundalen. 

Arbeidet med å forlenge gang- og sykkelvegen på Byneset fra Stormyra idrettsplass til Mortenstu går fremover. Nå er det meste av arbeidet i «dolpa» ferdig.

-På grunn av tettliggende bebyggelse var vi nødt til å legge Spongdalsvegen noen meter ut for å få plass til gang- og sykkelvegen. I denne anleggperioden har det vært nødvendig med lysregulering, forklarer byggeleder Odd Nygård i Statens vegvesen

Nygård forteller at man i begynnelsen av neste uke vil legge asfalt og åpne for ferdsel i begge retninger. Lysreguleringen vil derfor fjernes.

-Nå kan vi ikke utelukke at det kan bli snakk om kortvarig lysregulering også andre steder, men det vil uansett ikke bli i samme utstrekning som her.

MÅ RIVES: Første uken i oktober starter man opp å jobbe på et nytt strekke langs Spongdalsvegen. Huset til venstre i bildet og et lenger frem må i den forbindelse rives. (Foto: Google Street View)

Første uken i oktober vil arbeidet starte opp ved et nytt strekke av Spongdalsvegen.

-Vi starter opp ca 500 meter fra der Ringvålvegen kommer inn på Spongdalsvegen retning Flakk. Før arbeidet starter vil vi rive to små hus på venstre side av veien. Grunnen til at vi ikke har startet der eksisterende gang- og sykkelveg faktisk slutter, er at vi samtidig skal legge nye vann- og avløpsrør for kommunen. Derfor må vi først gjøre oss ferdig der terrenget er lavest.

Arbeidene med den nye gang- og sykkelvegen på Byneset utføres av Anleggstjenester AS.

- Annonse -

LES OGSÅ