18.7 C
Trondheim
mandag, mai 20, 2019
ANNONSE:

/

Har betydelige skader og kritisk bæreevne – nå kan det bli ny bru

Bråbrua mellom Leinstrand og Byneset kan bli erstattet av en 12 meter bred bru med gang- og sykkelveg.

Av Anette Hagen 

Bråbrua på Fv. 707 (Leinstrandvegen) trafikkeres daglig av rundt 3100 biler. Selv om det ikke er skiltet med vikeplikt i noen av retningene, er brua i praksis enveiskjørt.

De siste årene har det blitt utført flere inspeksjoner av brua. Omfattende korrosjon og riss i betongkonstruksjonen har gjort at bruas bæreevne har blitt vurdert som kritisk.

Selv om det ble utført enkelte reparasjoner i 2016 er tilstanden fortsatt kritisk.

Statens vegvesen gjennomførte i 2015 et forprosjekt hvor flere alternativer ble vurdert. I planprosjektet som nå er oppe til politisk behandling legges det til rette for etablering av en helt ny bru. En rehabilitering av den gamle brua fra 1933 ville vært rimeligst på kort sikt, men anses ikke å forlenge levetiden på brua noe særlig.

Gang- og sykkelveg

I henhold til standardkravene for utforming av offentlige veger er det krav om gang og sykkelveg når strekningen er definert som skoleveg. Også her er det vurdert flere løsninger.

KRITISK BÆREEVNE: Det har de siste årene vært utført en rekke inspeksjoner av Bråbru mellom Leinstrand og Byneset

I reguleringsplanen er det foreslått at gang- og sykkelvegen blir liggende på nordsiden av fylkesvegen. Statens vegvesen har anbefalt at det vurderes gang- og sykkelveg for en lengre strekning enn bare i tilknytning til brua.

Da fartsgrensen er 60 km/t foreslås det å benytte rekkverk mellom gang- og sykkelvegen og kjørebanen. Total bredde på brua vil da bli 12 meter, mot dagens 4,5 meter

I planbeskrivelsen heter det at tursyklistene med barn, unge og eldre vil få et mye tryggere tilbud med egen trasé, mens treningssyklister mest sannsynlig vil fortsette å sykle i vegbanen uavhengig om gang- og sykkelvegen blir bygd eller ikke.

Bygningsrådet sluttbehandler detaljregulering av FV 707 Bråbrua neste uke.

DÅRLIG STAND: Det er omfattende betongskader både på landkar og endetverrbjelker på Bråbrua.

Utklipp fra vegmodellen som viser vegen i landskapet.

 

BYDELSNYTT TV:
Video thumbnail
Slik blir den nye sentralstasjonen i Trondheim - Bydelsnytt.no
03:51
Video thumbnail
Ordfører Rita Ottervik åpner Sjetnehallen 03.01.19 - Bydelsnytt.no
00:46
Video thumbnail
Klart for 5. dagsfæst i Klæbuhallen . - Bydelsnytt.no
02:11
Video thumbnail
Nye Fv. 704 Røddekrysset - Tanem i Klæbu - Bydelsnytt.no
00:26
Video thumbnail
Åpning av nye Fv. 704 mellom Tanum og Røddekrysset 07.12.18 - Bydelsnytt.no
00:12
Video thumbnail
Brann ved Brubakken på Melhus 07.12.18 - Bydelsnytt.no
01:38
Video thumbnail
Julegrantenning Heimdal sentrum 02.12.18. - Bydelsnytt.no
02:05
Video thumbnail
Slik blir NYE Trondheim Spektrum - Bydelsnytt.no
04:47
Video thumbnail
Utkjøring av snø i Granåsen, Trondheim 12.11.18 - Bydelsnytt.no
01:54
Video thumbnail
Jenny Grøtan på besøk hos Ranheim Håndball 07.11.18 - Bydelsnytt.no
01:48
Video thumbnail
Petter Northug om "Byttehelgen 2018" - Bydelsnytt.no
00:17
Video thumbnail
Utleira IL fikk Mangfoldsprisen 2018 - Bydelsnytt.no
02:29
Video thumbnail
NATO-øvelse på Byneset 29. og 30. oktober 2018 - Bydelsnytt.no
02:06
Video thumbnail
Leinstrand Songlag oktober 2018 - Bydelsnytt.no
01:26
Video thumbnail
Kjedekollisjon i Okstadbakken 15.10.18 - Bydelsnytt.no
00:25
Video thumbnail
NM Terrengløp 2018 - Bydelsnytt.no
01:42
Video thumbnail
Lastebil veltet nederst i Leinbakkan 17.09.18 - Bydelsnytt.no
01:34
Video thumbnail
Stein Vanebo i Trondheim Concerts - Bydelsnytt.no
00:18
Video thumbnail
Fosenlagets sangkor (2) 01.09.18 - Bydelsnytt.no
01:49
Video thumbnail
Trimgruppa på Byneset - Bydelsnytt.no
01:17
Video thumbnail
Rotvollfestivalen 2018 - Bydelsnytt.no
01:57
Video thumbnail
Garasjeromsmarked Tiller 26.08.18. - Bydelsnytt.no
00:43
Video thumbnail
Flokkens sommertur i bymarka - Klæbu speidergruppe
02:49
Video thumbnail
Barnefestivalen Juba Juba 2018 - Bydelsnytt.no
01:18
Video thumbnail
Kjetil Utne (62) skal sykle fra Trondheim til India 1(2) - Bydelsnytt.no
00:32
Video thumbnail
Grevlinger lager leven på Tiller 21.05.18 - Bydelsnytt.no
00:31
Video thumbnail
Elevmusikal Charlottenlund barneskole 09.05.18 - Bydelsnytt.no
01:49
Video thumbnail
Bjørnis på Sluppen Brannstasjon 07.05.18 - Bydelsnytt.no
00:23
Video thumbnail
Fotballskole på TOBB arena 29.04.18 - Bydelsnytt.no
01:16
Video thumbnail
Bymesterskap isfiske 2018 - Bydelsnytt.no
05:24