10.2 C
Trondheim
søndag, september 25, 2022

Har betydelige skader og kritisk bæreevne – nå kan det bli ny bru

Bråbrua mellom Leinstrand og Byneset kan bli erstattet av en 12 meter bred bru med gang- og sykkelveg.

Bråbrua på Fv. 707 (Leinstrandvegen) trafikkeres daglig av rundt 3100 biler. Selv om det ikke er skiltet med vikeplikt i noen av retningene, er brua i praksis enveiskjørt.

De siste årene har det blitt utført flere inspeksjoner av brua. Omfattende korrosjon og riss i betongkonstruksjonen har gjort at bruas bæreevne har blitt vurdert som kritisk.

Selv om det ble utført enkelte reparasjoner i 2016 er tilstanden fortsatt kritisk.

Statens vegvesen gjennomførte i 2015 et forprosjekt hvor flere alternativer ble vurdert. I planprosjektet som nå er oppe til politisk behandling legges det til rette for etablering av en helt ny bru. En rehabilitering av den gamle brua fra 1933 ville vært rimeligst på kort sikt, men anses ikke å forlenge levetiden på brua noe særlig.

Gang- og sykkelveg

I henhold til standardkravene for utforming av offentlige veger er det krav om gang og sykkelveg når strekningen er definert som skoleveg. Også her er det vurdert flere løsninger.

KRITISK BÆREEVNE: Det har de siste årene vært utført en rekke inspeksjoner av Bråbru mellom Leinstrand og Byneset

I reguleringsplanen er det foreslått at gang- og sykkelvegen blir liggende på nordsiden av fylkesvegen. Statens vegvesen har anbefalt at det vurderes gang- og sykkelveg for en lengre strekning enn bare i tilknytning til brua.

Da fartsgrensen er 60 km/t foreslås det å benytte rekkverk mellom gang- og sykkelvegen og kjørebanen. Total bredde på brua vil da bli 12 meter, mot dagens 4,5 meter

I planbeskrivelsen heter det at tursyklistene med barn, unge og eldre vil få et mye tryggere tilbud med egen trasé, mens treningssyklister mest sannsynlig vil fortsette å sykle i vegbanen uavhengig om gang- og sykkelvegen blir bygd eller ikke.

Bygningsrådet sluttbehandler detaljregulering av FV 707 Bråbrua neste uke.

DÅRLIG STAND: Det er omfattende betongskader både på landkar og endetverrbjelker på Bråbrua.
Utklipp fra vegmodellen som viser vegen i landskapet.

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

PÅ FORSIDEN NÅ

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: