Åpner firefelts E6 mellom Trondheim og Melhus før jul

Onsdag 19. desember kan mer enn 30 000 trafikanter pakke ut en stor førjulsgave: E6 mellom Trondheim og Melhus åpner i sin helhet med fire felt – lenge før tida.

- Annonse -

–19. desember 2018 blir en merkedag for regionen vår. Vi knytter Trondheim og nabokommunene tettere sammen. Fire felt på E6 gir bedre trafikksikkerhet og bedre framkommelighet for alle. Hver enkelt kommer fortere fram, og næringslivet kan drive mer effektivt, sier trondheimsordfører Rita Ottervik.

E6 Sør er det største enkeltprosjektet i Miljøpakken med en økonomisk ramme på ca 3 mrd. kr.

25 000 kjøretøy passerer Klett i snitt hver dag. Tar vi med passasjerer i bilene og de mange busspassasjerene reiser godt over 30 000 trafikanter ut og inn av Trondheim sørfra hver dag. Bare i Melhus og Skaun bor det til sammen 6 000 mennesker som pendler daglig til Trondheim.

Det nye krysset på Hårstad åpner i februar 2019.

–Når E6 nå åpner med fire felt blir vi kvitt en flaskehals. Den nye vegen vil bety mye for Melhus. Både folk som kjører og de som tar bussen vil få raskere og tryggere veg til byen, som igjen vil gjøre Melhus mer attraktiv både for innbyggere og næringsliv, sier ordfører Gunnar Krogstad i Melhus kommune.

Ordfører Jon P. Husby i Skaun sier: – Fra neste uke får pendlerne våre og andre som reiser med bil og buss en helt annen hverdag. Nå får folk uttelling for bompengene og tida de har stått i kø. For Skaun som vekstkommune betyr det mye at det blir enda enklere å reise til og fra Trondheim.

Fremskyndet

Statens vegvesen og hovedentreprenør Peab Anlegg AS har inngått avtale om å framskynde åpning til 19. desember. Opprinnelig var kontraktsdatoen for å åpne for trafikk på ferdig firefelts veg 31. januar 2019.

(Foto: Statens vegvesen)

–Mange har stått i kø og sett fram til ny veg. Både Peab Anlegg AS og Statens vegvesen er svært glade for at det nå lar seg gjøre å åpne til jul. Vi synes trafikantene har vært tålmodige og vist stor forståelse, sier prosjektsjef i Peab Olle Eurenius og prosjektleder i Statens vegvesen Odd Jostein Haugen.

Trafikkavviklingen var vanskelig før anlegget kom i gang. Også i anleggsperioden har forholdene for kjørende, syklende og gående vært utfordrende.

–Både Peab og Statens vegvesen er svært glade for at vi har unngått alvorlig trafikkulykker i anleggsperioden, sier Eurenius og Haugen.

Åpning i tre trinn

Omlegginga til firefelts E6 på hele strekningen vil skje i tre trinn.

 1. Omlegging til firefelts E6 fra Melhus til Ekra (sør for Klett) med fartsgrense 70 km/t vil bli utført natt til mandag 17. desember. Omlegginga innebærer også at den nye avkjøringsrampen fra E6 mot Rødde blir tatt i bruk, som ligger ca. 300 meter nord for dagens avkjøring (se illustrasjon).
 2. Omlegging til firefelts E6 fra Ekra til Tiller ved XXL vil bli utført natt til onsdag 19. desember. Hele den 8,1 km lange nyvegen har nå fire felt. Fartsgrensa vil fortsatt være 70 km/t.
 3. Det gjenstår fortsatt en del arbeid tett inntil E6. Når dette arbeidet er sluttført vil strekningen fra Tiller til jernbanebrua i Storlersbakken bli skiltet med 80 km/t og fra jernbanebrua til Melhus med 100 km/t. Det er ikke fastsatt dato for når nyvegen får de permanente fartsgrensene.

Det nye toplanskrysset ved forbrenningsanlegget på Hårstad blir ikke ferdig til jul, men blir åpnet i begynnelsen av februar 2019.

(Foto: Statens vegvesen)

Nattarbeid

–For å få til firefeltsåpning før jul må vi benytte flere netter framover, sier hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

Arbeid vil pågå hver kveld/natt etter ettermiddagsrushet kl. 1900 den 16. desember til og med natt til 20. desember. Det skal ikke pågå arbeid etter kl. 0600 av hensyn til morgenrushet.

–Arbeidene disse dagene vil påvirke de kjørende i form av mindre trafikkomlegginger, som vil bli skiltet. Trafikkvakter og bruk av ledebil er også aktuelt. E6 vil forbli åpen hele tida. Vi håper trafikantene også i denne fasen vil vise forståelse og ta hensyn, sier Soknes.

–Vi anbefaler at alternativ rute om Heimdal og Heimdalsvegen benyttes fra kl. 19 til kl. 06 nettene fra 16. til 20. desember, sier Soknes.

Etter åpning vil det fortsatt stå igjen en del arbeid utenfor vegen. Dette vil i hovedsak omfatte terrengarbeider på siden av E6.

Noe arbeid må også påregnes på E6 i etterkant av åpninga av fire felt, men det skal da skje på nattestid og med god varsling.

Peabs frist til å ferdigstille alt arbeid er sensommeren 2019.

Avkjøring fra E6 mot Rødde/Melhus blir flyttet ca. 300 meter nordover (Foto: Statens vegvesen)

Fakta om E6

 • 8,1 km firefelts E6 med planskilte kryss hovedsakelig i dagens trasé
 • Toplanskryss på Klett med E39
 • Ombygging av dagens toplanskryss på Sandmoen
 • Nytt toplanskryss på Hårstad ved forbrenningsanlegget
 • 6,2 km gang- og sykkelveger
 • 4,6 km fylkesveger og lokalveger
 • Viltovergang sør for Sandmoen
 • 7,2 km støytiltak og av dette 4,2 km støyskjermer
 • Anleggsarbeidet på sjølve vegen startet i 2016.

Bygging av første del, Sentervegen-Tonstad, ble tyvstartet med penger fra Miljøpakken. 1,3 km ny veg åpnet i 2013.

Fakta om trafikk

 • Over 30 000 trafikanter (kjørende, passasjerer og bussreisende) fordelt på 25 000 kjøretøy passerer Klett i snitt hvert døgn.
 • 12 000 personer pendler daglig mellom Trondheim og nabokommunene, inkludert buss.
 • 10 000 pendler til Trondheim fra Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal og Midtre Gauldal.
 • 2 000 pendler ut fra Trondheim.
 • Melhus er den største pendlerkommunen med 4000 til Trondheim og 1100 fra byen

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ