- Annonse -

Snart klart for utbygging av Ranheim Vestre

Utbygger håper å kunne starte salget av de første leilighetene før sommeren.

- Annonse -

Det er Trym Bolig AS som nå skal bygge ut den gamle jordbrukseiendommen mellom Peder Myhres veg og Humlehaugvegen på Ranheim.

Nordøst for selve gårdsanlegget skal det etableres nærmere 40 rekkehusenheter og rundt 200 leiligheter. Området ned mot papirfabrikken er satt av til industri, næringslokaler og forretninger med såkalte plasskrevende varer.

Daglig leder Terje Steen forteller at første byggetrinn vil bestå av rekkehus- og leilighetsbebyggelse.

-Rekkehusene vil variere i størrelse fra ca. 100 kvm og opp mot 150 kvm. Leilighetene vil være 2-, 3- og 4-roms i ulike størrelser. 1. salgs- og byggetrinn er enn så lenge under utforming, og ytterligere detaljer hva gjelder utforming og kvaliteter er foreløpig ikke avklart.

Bygningsrådet sluttbehandler tirsdag reguleringsplanen for Ranheim Vestre. Følger politikerne rådmannen innstilling håper Steen å kunne komme i gang med salget før sommeren.

Når de første leilighetene vil være innflyttingsklare er imidlertid noe mer usikkert.

-Estimert innflytting er i løpet av 2021. Dette er imidlertid avhengig av tilstrekkelig salg, og at vi får på plass nødvendige godkjennelser. Byggetiden fra beslutning om byggestart vil være ca. 20 måneder

Steen forteller at den uavklarte skolekapasiteten i bydelen ligger som et usikkerhetsmoment.

-Slik det er nå er det ikke tilstrekkelig skolekapasitet i bydelen, og prosjekter uten innvilget rammetillatelse er således avhengig av særskilt godkjenning fra Bygningsrådet. Den manglende skolekapasitet er således en usikkerhetsfaktor hva gjelder oppstart og ferdigstillelse av fremtidige prosjekter på Ranheim.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: