22 C
Trondheim
tirsdag, august 16, 2022

ESSO Sandmoen får ikke tilbake sin gamle avkjørsel

Dagens avkjørsel skal ha ført til "betydelig" svekket driftforutsetning.

I forbindelse med byggingen av ny E6 mistet ESSO Sandmoen sin direkteavkjørsel fra veien. For å komme til bensinstasjonen må man nå kjøre rundt og forbi selve stasjonen.

Dette har ifølge Certas Energy Norway AS (CBRE) ført til en dårligere adkomstsituasjon, noe som igjen skal ha svekket driftsforutsetningene «betydelig».

CBRE sendte i oktober 2018 en søknad til Byggesakskontoret hvor man ba om at den midlertidige avkjørselen som ble opprettet våren 2017, kunne bli permanent.

Byggesakskontoret avslo søknaden og viste til trafikksikkerhet og at man ikke har for vane å godkjenne to avkjørsler til én og samme eiendom.

Advokatfirmaet Føyen og Torkildsen AS påklagde avslaget på vegne av CBRE. Saken kom dermed opp til behandling i bygningsrådet hvor et flertall i bygningsrådet oppretthold vedtaket. FrP og Høyre fremmet et eget forslag hvor man gikk inn for å godkjenne tiltaket.

Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. I et brev av den 8. juli stadfester Fylkesmannen kommunens vedtak. Det betyr at ESSO Sandmoen må klare seg med kun dagens avkjørsel.

PÅ FORSIDEN NÅ

ANNONSE: