Dette ønsker politiet å si til deg som gjør hærverk – og til deg som er foresatt

Politioverbetjent Beate Støkkan jobber tett opp mot de ulike ungdomsmiljøene i Trondheim sør.