Vil bygge ned 100 mål matjord på Flatåsen

Heimdal Eiendom planlegger nytt boligområde nordøst på Flatåsen. Nå skal politikerne si sitt.

- Annonse -

Det er kornåkrene nordøst på Flatåsen nedenfor Høgreina som Heimdal Eiendom ønsker å bygge ut. Området er registrert som fulldyrka jord med «god og svært god» jordkvalitet.

Planområdet ligger tett opp til markagrensa i nordvest, og ligger innenfor hensynssone for naturmiljø og viltkorridor.

Planforslaget har vært gjenstand for en rekke endringer etter at det ble sendt ut på høring og offentlig ettersyn høsten 2017.

Planforslaget legger opp til 470 leiligheter fordelt på 16 boligblokker og 45 rekkehusleiligheter fordelt på 9 leilighetsbygg.

NYTT BOLIGOMRÅDET PÅ FLATÅSEN: Det nye boligområdet på Flatåsen vil, hvis politikerne godkjenner planforslaget, bestå av rundt 520 boenheter. (Illustrasjon: Voll Arkitekter)

Det taes sikte på et blandet bomiljø med konsentrert småhusbebyggelse og leiligheter. Minimum 10% og maksimum 40% av boligene skal være 1-roms og 2-roms. Minimum 25% av boligene skal være 3-roms.

Når det gjelder byggehøyde planlegges det rekkehusbebyggelse på to og tre etasjer sør i området som dermed knytter seg til eksisterende rekkehusbebyggelse i området. Den høyeste bebyggelsen foreslås opp mot Høgreina med boligblokker på seks etasjer.

Det etableres en offentlig gang- og sykkelveg gjennom planområdet, fra eksisterende
gang- og sykkelvegnett og til marka.

FLATÅSEN NORDRE: Det legges opp til blandet bomiljø med konsentrert småhusbebyggelse og leiligheter.(Illustrasjon: Voll arkitekter)

I sitt saksfremlegg foreslår Kommunedirektøren å avvise planforslaget. Det vises til at prosjektet vil påvirke nullvekstmålet negativ, da planområdet ligger 700 meter unna godt kollektivtilbud og lokalsenter.

Videre vises det til at byggingen vil skje på matjord av svært god kvalitet.

Bygningsrådet skulle egentlig ha diskutert saken på sitt møte den 19. mai, men valgte å utsette saken til neste møte.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ