-2.7 C
Trondheim
onsdag, desember 1, 2021
- Annonse -spot_img

Politiet har henlagt sak om mulig brudd på karantene

Sjørdalsmannen skal ha skrevet på sin Facebook-side at han hadde vært i Sverige og deretter dratt til kjøpesenteret City Syd i Trondheim, før utløpet av karanteneperioden.

- Annonse -

PRESSEMELDING

Den 4. august 2020 anmeldte kommuneoverlegen i Stjørdal to personer for brudd på Covid-19-forskriften. Anmeldelsen gjaldt et mulig brudd på karanteneplikt etter innreise fra Sverige.

Foranledningen var at en av de mistenkte skal ha skrevet på sin Facebook-side at han hadde vært i Sverige og deretter dratt til kjøpesenteret City Syd i Trondheim, før utløpet av karanteneperioden.

På bakgrunn av anmeldelsen igangsatte politiet etterforskning, og denne etterforskningen ble nylig ferdigstilt. Politiet har blant annet tatt avhør av begge de mistenkte og innhentet opplysninger fra vitner.

Etter en konkret vurdering av bevisene i saken, har politiet besluttet å henlegge saken på bevisets stilling.

Begrunnelsen for henleggelsen, er at politiet ikke har funnet tilstrekkelige beviser for at de mistenkte i løpet av karanteneperioden har vært i «nærkontakt» med personer utenfor sin husstand, slik det er påkrevet for å kunne straffes for brudd på innreisekarantene i henhold til Covid-19-forskriften § 5.

Hovedregelen i Covid-19-forskriften § 5, er at de som er pålagt innreisekarantene skal «oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted». Forskriften inneholder imidlertid et unntak fra denne plikten, dersom personen i karantene unngår «nærkontakt» med andre enn de som vedkommende bor sammen.

Det betyr at en person som er under innreisekarantene potensielt kan bevege seg utenfor huset sitt, så lenge personen unngår nærkontakt med andre mennesker.

Nærkontakt er i forskriften definert som «kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter» eller «direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer».

Politiadvokat og påtaleansvarlig Trygve Angen har følgende kommentarer i sakens anledning:

-Fordi brudd på smittevernreglene potensielt kan utsette andres liv og helse for fare, tar politiet slike saker på største alvor. Denne prioriteringen har også Statsadvokaten i Trøndelag gitt politiet et klart pålegg om.

-Brudd på karantenebestemmelsene vil normalt straffes med høye bøter, men kan i graverende tilfeller også ende med fengselsstraff.

-Det er politiets inntrykk at de aller fleste etterlever smittevernreglene på en samvittighetsfull måte, og at de aller fleste både forstår hvorfor vi har reglene og ønsker at vi skal ha dem.

-Straff er et virkemiddel vi vil ta i bruk der det er grunnlag for det. Men systemet er i stor grad basert på tillitt, og det viktigste for smittevernet fremover er at alle fortsetter å følge reglene og anbefalingene fra helsemyndighetene

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

PÅ FORSIDEN NÅ

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: