10.3 C
Trondheim
tirsdag, september 27, 2022
- Annonse -

Næringsprofiler møter motstand hos naboer

Nik. Haugrønning og Lars Høyem ønsker å drive næringsvirksomhet i Spongdalsvegen 641. Det er ikke nærmeste naboer særlig begeistret over.

- Annonse -

Det er gjennom firmaet Myrsund AS at Haugrønning og Høyem nå har søkt om en 5-årig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

De to kjøpte flere tilknyttede eiendommer tidligere i år, og ønsker nå å utvide næringsvirksomheten på tomtene.

I dispensasjonssøknaden går det frem at eiendommene først og fremst skal benyttes til verksted og vask av større kjøretøy. Noe av dagens bebyggelse vil derfor måtte rives.

Videre går det frem at leiekontrakten som Lars Høyem AS har i Hangerslettvegen 1302 snart går ut. Da mye av transporten til virksomheten går forbi Spongdal skole og gjennom Spongdal sentrum, så ønsker selskapet å etablere seg et annet sted på Byneset.

Planene vekker imidlertid liten begeistring hos naboer i området.

I en felles merknad skriver naboene at de oppkjøpte tomtene ikke har blitt benyttet til næringsformål siden 1930 slik det hevdes, og viser til at det ble satt opp hus langs veien både på 40- og 50-tallet.

Videre påpekes det at næringsvirksomheten på den ene tomten har vært i form av et enkeltmannsforetak med begrenset støy og omfang, og at det ikke kan sammenlignes med tiltenkt virksomhet

I en annen nabomerknad heter det at en «oppmuntring av det lokale næringsliv» er en god ting, men at ulempene for hele området og omkringliggende samfunn må veie tyngre.

For å få  plass til verksted og vaskehall må noen av dagens bygninger rives. Venstre del av lagerbygget på bildet er planlagt revet i sin helhet. På bygningsdelen til høyre for den store porten skal øvre del over betongveggen rives og bygget forhøyes.

Heller ikke Byggesakskontoret mener at planene er forenelig med gjeldende KPA, og avslo derfor i mai søknaden om dispensasjon fra LFN-formålet.

Det vises til at de ulike eiendommene har blitt utviklet over tid og at næringsvirksomheten «i hovedsak» har hatt tilknytning til landbruket.

Byggesakskontoret mener planlagt virksomhet vil innebære «langt større» aktivitet av personer, store biler og maskiner uten kjent tilknytning til landbruket.

Vedtaket ble påklaget av Myrsund AS gjennom Virtus Advokat i begynnelsen av juni. Her heter det at kommunens rettsanvendelse er «mangelfull» og at begrunnelsen i seg selv er «særdeles kortfattet».

Neste uke kommer klagesaken opp til politisk behandling i bygningsrådet. I sin innstilling går Kommunedirektøren inn for å avvise klagen fra Myrsund AS.

1 kommentar

  1. Sitat fra søknad der de ønsker at Trondheimkommune skal regulere om hele området til næring: » Den innklemte eiendom 301/4 vil være påvirket av virksomheten på tomta. Dette vil også være prismessig positivt ved oppkjøp av bolig som er omregulert til næring fremfor ren boligeiendom.» De prøver å bruke Trondheim kommune til redusere verdien på en privat bolig.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: