12.9 C
Trondheim
søndag, september 26, 2021
-Annonse-spot_img

LADE: Mener ny bolig i Lade Alle blir for dominerende

Men ingen av naboene har kommet med merknader.

- Annonse -

Det er selskapet Lade Allé 24 AS som ønsker å rive dagens enebolig i Lade Allé 24 og erstatte denne med en ny firemannsbolig.

Tiltaket fordrer dispensasjon fra antall boenheter, taktype (flatt tak istedenfor saltak) og fra tomtas utnyttelsesgrad.

Byggesakskontoret avslo den 6. juli søknaden med henvisning til at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra antall boenheter ikke var oppfylt.

Det ble også vist til til bygningsmassens visuelle tilpasning til sine omgivelser.

Tiltakshaver påklagde vedtaket den 24. juli gjennom sin advokat. I klagen vises det til andre byggeprosjekt i området som allerede har fått innvilget dispensasjon.

Når det gjelder takform så vises det til Jarlsborgveien 8B som i 2019 fikk innvilget dispensasjon fra samme bestemmelse.

Når det gjelder tomteutnyttelse så mener ansvarlig søker at fire boenheter på den aktuelle tomta ikke er en spesiell høy utnyttelse. Det vises her til boliger i Jarlsborgveien 8A, 8B, 8C, 8D og 8E, 4A og 4B, samt bebyggelsen i Lade Alle 22, 20 og 18.

Ingen av naboene har kommet med merknader til byggeprosjektet. Det foreligger også nabosamtykke fra Jarlsborgvegen 8 B og Lade alle 26 til å plassere tiltak
nærmere nabogrensen enn 4 meter

I sitt saksfremlegg går Kommunedirektøren inn for å opprettholde Byggesakskontoret avslag.

Klagesaken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 5. januar

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

PÅ FORSIDEN NÅ

PLAN- OG BYGGESAKER

LES SISTE HEIMDALSBLADETspot_img
ANNONSE: