10.3 C
Trondheim
mandag, september 26, 2022

-Utrolig at politikerne i Trondheim ikke lytter til fagfolk om kvikkleira

-Har Bygningsrådets medlemmer i Trondheim kompetanse på erosjonssikring og områdestabilisering, spør bystyrerepresentant Svein Otto Nilsen.

Svein Otto Nilsen 
Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet

Har Bygningsrådets medlemmer i Trondheim kompetanse på erosjonssikring og områdestabilisering?

I Adresseavisen 6 januar 2021 ser vi at Helge Opland kjemper for å få fylle på store mengder masser på eiendommen sin på Byneset som sikring mot kvikkleireskred, men møter motstand fra bygningsrådets medlemmer i Trondheim.

Opland  forteller at han startet prosessen med å få sikret eiendommen etter raset på Esp i 2012. De siste årene har saken vært gjennom en lang prosess med en rekke behandlinger både administrativt og politisk i Trondheim kommune.

Etter en igangsettelsestillatelse i 2016, rakk Opland akkurat å starte på arbeidet, før det ble stanset.

Etter raset i 2012 ble han av NVE og Trondheim kommune oppfordret til å utarbeide en plan for å sikre hele området.

Siste runde med prosjektering ble utført av Rambøll. All prosjektering var i tråd med NVEs retningslinjer om tiltak i kvikkleireområder.

Det har gjennom prosessen også vært en god dialog med miljøavdelinga i Trondheim kommune for å etablere en biotop som tilrettelegger for ønsket flora og fauna.

Denne saken var tidligere godkjent tre ganger av Byggesakskontoret, en gang av Bygningsrådet og Fylkesmannen.

Det ble i stedet utrolig nok  fattet et politisk vedtak  som var i strid med ALLE faglige råd om å skredsikre området. Vedtaket ble gjort  i 2019 av et bygningsråd uten kompetanse på erosjonssikring og områdestabilisering?

Bygningsrådet burde ha lagt  til grunn at tiltaket er vurdert tverrfaglig i kommunen og hos berørte myndigheter.

Tiltakshaver har begrunnet tiltaket med et ønske om å sikre eiendommen mot erosjon, og bygningsrådet  burde mene at nettopp sikkerheten må være et moment som veier svært tungt.

Bygningsrådet burde lagt vekt på at tiltaket ville bidra til økt stabilitet i et område med pågående erosjon. Dette forholdet burde for alle i bygningsrådet veie svært tungt i vurderingen.

Saken er over tid og gjennom tidligere behandlinger godt opplyst og det er utrolig at Bygningsrådet i 2019 gikk i mot fagkunnskapen.

Jeg håper Bygningsrådet  ser på denne saken på nytt og finner en løsning som er i tråd med Kommunaldirektørens opprinnelige innstilling til Bygningsrådet.

Det er svært viktig at NVEs retningslinjer blir fulgt ved tiltak i kvikkleireområder.

Denne saken er for viktig  til at det går prestisje i den. La oss lære av det tragiske leirraset på Gjerdrum.

Politikerne bør holde seg langt bort fra å bestemme i slike saker, men heller støtte seg mest mulig til fagfolkene når en avgjørelse skal tas til fagfolkene når en avgjørelse skal tas.

Det er fremdeles mulighet til å finne en god løsning for alle parter i området.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her