Nabo mener denne garasjen på Byåsen er ulovlig

Naboen har nå engasjert advokat og ber kommunen foreta et tilsyn.

- Annonse -

En huseier i Per Sivles veg på Ugla sendte i mars inn en melding til kommunen hvor det ble gjort oppmerksom på at man ville sette opp en garasje på 41m2 på eiendommen.

I henhold til dagens regelverk kan man bygge garasjer og uthus på inntil 50m2 uten å måtte søke kommunen om godkjennelse.

Dette så fremt bygget er «frittstående» og ikke inneholder rom til «varig opphold eller beboelse». Videre må mønehøyden være maks 4 meter og gesimshøyden maks 3 meter.

Tiltaket må også være i samsvar med plan- og bygningsloven, KPA og gjeldende reguleringsplan for området.

I meldingen til kommunen oppgir huseieren at garasjen har skråtak med mønehøyde 3,10 meter og gesimshøyde 2,55 meter, og er plassert 8 meter fra vegen.

Nå har imidlertid en nabo kontaktet advokat for å klage på garasjen som man mener er ulovlig oppført. I en mail til Byggesakskontoret (20.05.21) legges det ved flere bilder som skal illustrere saken.

Denne garasjen skulle egentlig hatt skråtak (Foto: privat)

Det påpekes at garasjen ikke har blitt bygd med skråtak slik det ble oppgitt i meldingen til kommunen. Videre gjøres det gjeldende at garasjen ikke er «frittstående», men derimot forankret i husveggen med en «massiv bjelke».

I tillegg til garasjen skal det også ha blitt opparbeidet en biloppstillingsplass som i følge naboen «kommer i konflikt med» adkomsten til egen eiendom. Videre skal det ha blitt oppført en mur på anslagsvis 1,5 meter uten at dette ble søkt om.

Naboen ber nå om at kommunen foretar et tilsyn og gir pålegg om stans av arbeidet.

Saken ligger nå hos Byggesakskontoret.

2 KOMMENTARER

  1. Fornuftig gjort av naboen det. Viktig å påpeke at det går en bjelke fra garasjen til hovedhuset. Sånn kan vi helt enkelt ikke ha det. Galskap!

  2. Helt sinnsykt å klage på dette. Kapp den «massive bjelken» så er det forskriftsmessig. Fin garasje!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ