Ny fremdriftsplan for Saupstadbrua

Gang- og sykkelbrua over Bjørndalen blir forsinket med et halvt år.