- Annonse -

GLA’NYHET: Billigere buss og tog er vedtatt

Partene i Miljøpakken har talt: Tusenvis av buss- og togpassasjerer får reise billigere i løpet av høsten – muligens fra 1. oktober.

- Annonse -

Mange vil oppleve at bussprisen halveres, mens andre – som tar tog – får enda større kutt. Fredag ble deltakerne i Miljøpakken enige om hvordan 500 ekstra millioner til Miljøpakken fra bompengeforliket skal gi folk rimeligere kollektivtilbud.

For enkelte representerer tiltakene en aldri så liten rabatt-revolusjon. I korte trekk:

  • Bytakst for alle: Lik pris for alle på bussen i hele Miljøpakke-land. Det innebærer at hele Stjørdal og også søndre del av Melhus får billigste takst.
  • Tog like billig som buss: Trønderbanen gjennom Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal får samme pris som bussen. Det betyr kraftig priskutt.
  • «Barnebillett» for flere: Takst som barn til alle i aldergruppa 6-20 år, mot tidligere 4-16 år. Flere barn reiser gratis og alle unge voksne slipper å betale voksenbillett.
  • Enkeltbillett gjelder lenger: Utenfor rushtid vil billetten din være gyldig i tre timer, mot to i dag. På mange handels- og fritidsreiser vil folk slippe å betale to ganger.

Kontaktutvalget i Miljøpakken ber om at disse kuttene blir gjennomført seinest 1. oktober. Fylkeskommunen/AtB mener fristen er veldig knapp, men vil prøve å klare den.

Priskuttene gjelder altså de fire kommunene i Miljøpakke-land. Nå får alle som bor innenfor Miljøpakkens område likt tilbud.

Hva folk sparer – eksempler:

Buss:
Enkeltbillett blir halvert fra 80 til 40 kr for de som ikke har bytakst i dag.
Periodebillett 30 dager blir kuttet fra 1155 til 860 kr for de samme.
Unge voksne (16-20 år) får halvert enkelt billett fra 40 til 20 kr.

Tog:
Trondheim-Værnes kuttes fra 103 til 40 kr.
Melhus-Stjørdal kuttes fra 152 til 40 kr

Miljøpakkens kontaktutvalg ber om at fylket/AtB lager forslag til nye billettprodukter som også bidrar til at flere velger kollektivt. Det kan være;
– hybridløsninger, dvs kombinasjonsprodukt som både har lavere pris og lavere marginalkostnad for neste reise enn enkeltbilletter.
– tidsdifferensierte/dynamiske takster for å fordele reisene bedre over døgnet.

Miljøpakken kan bruke ca 50 mill kr hvert år i ti år på å kutte priser. Et hovedmål er å få flere til å reise miljøvennlig. Kontaktutvalget bestiller en sak i andre kvartal 2022 som evaluerer effekten og kostnadene av de nye tiltakene.

Formelt klart tirsdag

Formannskapet i Trondheim skal formelt godkjenne rabattsaken førstkommende tirsdag. Formannskapet har allerede vedtatt et forslag som er nesten identisk.

Ordførerne i de nye Miljøpakke-kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal sluttet helhjertet opp om det felles vedtaket som et resultat av godt samarbeid mellom alle partene i Miljøpakken.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: