-Konfliktnivået i byggesaker blir stadig større

Utbygger Johnny Sørgård reagerer på uttalelser beboere i Simon Leinums veg har kommet med i et brev til politikerne i bygningsrådet. Han mener mange naboer i dag klager omtrent kun for å klage