-Ikke spill poker om Gråkallbanen!

Svein Otto Nilsen er bekymret når politikerne nå skal diskutere hvorvidt Gråkallbanen skal legges ut på anbud.

Av Svein Otto Nilsen
gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag Fylkesting og Trondheim Bystyre

Politikerne i Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre skal i nær fremtid diskutere valg av driftsform for framtidig drift av Gråkallbanen og om det skal være anbud eller egenregi.

Etter 35 år i Trondheim bystyre er jeg betenkt når politikere igjen skal mene noe om trikk i Trondheim. Det har dessverre vært noen vedtak gjennom tidene som har ødelagt Trondheim som trikkeby.

Boreal tok over aksjene i AS Gråkallbanen i 2005, på et tidspunkt der selskapet hadde stort behov for tilførsel av kapital.

Gjennom 17 år har Boreal vist seg som en langsiktig og engasjert eier og operatør på Gråkallbanen. Gjennom Boreals eierperiode har banen utviklet seg i positiv retning gjennom et godt samarbeid med Trondheim kommune og Miljøpakken.

Initiativene til tiltak for å utvikle Gråkallbanen har i all hovedsak kommet fra Boreal Bane, og Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune har fått mye igjen for de midlene som har blitt investert i banen.

Boreal Bane har hatt forutsigbare betingelser, og har i retur levert Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune byens best likte og mest forutsigbare kollektivtransport; punktlighet, 50% trafikkvekst siden Boreal overtok, og de mest fornøyde kundene.

Som Gruppeleder for Pensjonistpartiet både i Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre må jeg stille spørsmålet om tiden er inne for å sette i gang endring i driftsformen på den lille trikkesløyfen som er igjen i Trondheim eller om dagens drivere må få fortsette.

Det som er tilfelle, er at driften av banen kommer inn under unntaksbestemmelser i EUs transportdirektiv.

Anbudsutsetting av Gråkallbanen kan medføre at den positive utviklingen stopper opp, og at kompetansemiljøet forvitrer og med økt bruk av eksterne konsulenter for å løse oppgavene.

Boreal Bane er eneste kompetansemiljø for denne type virksomhet i Trøndelag.
Gjennom 30 års drift og vedlikehold av banen er det mye kunnskap og erfaring som er samlet på Munkvoll.

Ettersom det skal tas stilling til store investeringer, vil lokal kompetanse være viktig og verdifull for gode resultater.

Dagens driftsform er anerkjent som en god driftsform og man trenger ikke å utfordre skjebnen med å spille poker om Gråkallbanens fremtid.

Det var noen som prøvde å selge byens trikker for en del år siden. La oss slippe en slik salgsprosess igjen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her