12.3 C
Trondheim
søndag, september 25, 2022
- Annonse -

Kommunen: -Dere får klage på bolig A, men ikke på bolig B

Da åtte beboere ville klage på en fortettingssak i Riiser-Larsens vei 3 fikk de kommunens støtte i at man hadde rettslig klageinteresse. Da man ville gjøre det samme i Oscar Wistings vei 25, rett på andre siden av gata, var svaret et helt annet.

- Annonse -

En privat tiltakshaver fikk før sommeren rammetillatelse til å rive dagens enebolig i Oscar Wistings vei 25 og erstatte denne med 2 tomannsboliger.

Byggeprosjektet fordret imidlertid 4 dispensasjoner, blant annet når det gjaldt boligenes utforming og plassering.

Åtte beboere (4 husstander) i området klaget på vedtaket som man mente stred mot reguleringsplanens grunnleggende intensjon om å ivareta en «åpen bebyggelse i parkmessige omgivelser».

Beboerne viste til at eneboligen var tegnet av en av «Trondheims mest kjente og anerkjente arkitekter» (Axel Guldahl) og at boligen hadde en «spektakulær beliggenhet på en av Trondheims beste tomter.»

Beboerne mente derfor at byggesakskontoret burde konsultere Byantikvaren da man mente de nye tomannsboligene ikke bare ville bryte markant med strøkskarakteren, men også virke negativt inn på «bysilhuetten».

Vil bo der selv

I en uttalelse til klagen påpeker tiltakshaver, som er et ektepar som i følge seg selv nærmer seg pensjonistalderen, at familien har bodd i huset siden 1992 og man vil fortsette å bo der.

(Tegning: Skibnes Arkitekter AS)

Huset skal imidlertid ha en «generelt lav standard» med bygningsskader som svikt i fundamentering og «betydelige fuktskader» i kjeller. Huset skal også være dårlig isolert noe som gjør det krevende å holde varmt.

Man skal tidligere ha vurdert å renovere huset, men kommet frem til at man heller ønsker å bygge nytt slik at flere kan ha glede av å bo på det man mener er en fin tomt.

Ekteparet planlegger å bo i en av leilighetene, mens parets datter får en annen. To av leilighetene planlegger man å selge.

Ekteparet skriver videre at man sammen med Skibnes Arkitekter har jobbet mye med å få den nye bebyggelsen til å ta hensyn til strøkets karakter.

Ikke klageberettiget

Byggesakskontoret valgte i juli å avvise klagen fra de åtte beboerne da man mente det ikke kunne sies å være snakk om rettslig klageinteresse.

En privat utbygger har fått rammetillatelse til å bygge 2 tomannsboliger i Oscar Wistings vei 25 (Tegning: Skibnes Arkitekter AS)

Det ble i vedtaket påpekt at klagerne bor «i lang avstand fra byggeprosjektet» og at selv om klagerne mener prosjektet vil ha store virkninger for området, så er ikke det nok til å gi klagerne en «tilstrekkelig tilknytning».

Beboerne har nå klaget på avvisning av klagen og viser til at man i forbindelse med en delingssak i Riiser Larsen vei 3 (på andre siden av gata) fikk medhold i at man hadde rettslig klageinteresse.

Da saken var oppe til behandling i bygningsrådet skrev nemlig Kommunedirektøren følgende:

«Videre har Kommunedirektøren funnet at det foreligger rettslig klageinteresse for klagerne, da resultatet av saksutfallet, samt tilknytningen til saken er av en sådan art og karakter at det er rimelig å gi klagerett jf. forvaltningsloven § 28.»

Saken ligger nå hos byggesakskontoret. Tiltakshaver har imidlertid fått igangsettingstillatelse for byggeprosjektet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: